Vestlandsnaturen

Bli kjent med Vestlandsnaturen, og arbeidet vårt for å ta vare på den.

Hardanger fjellandskap.
Natur og artsmangfold, sau, kystlynghei.Tormod Magnesen

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet har blitt formet av forsiktig jordbruk og beite over tusenvis av år. Her finner vi mange av våre truede arter, men kulturlandskapene våre er nå i ferd med å forsvinne.

Fremmede arter

Noen fremmede arter truer artsmangfoldet. Bli kjent med noen av dem her.

Filtarve, fremmed art, truer natur og artsmangfoldDerek A. Young, via Flickr
Ingvild Sundal Joys

Ville, pollinerende insekter

Bier, humler og blomsterfluer, men også andre insekter som biller og sommerfugler er de viktigste pollinatorer som vi har. De er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg.

Skog

Skog er ikke bare skog, og i skogen er det ikke bare trær. Skogen er også hjem for 26400 arter i Norge, og 48% av våre rødlistede arter trenger skogen. Les mer om hva vi gjør og hva du kan gjøre for å ta vare på skogen.

Bli kjent med naturen i Sunnhordland!

Vi har en flott og variert artsrik natur i Sunnhordland. Vi kan vandre fra strandsona med skjørbuksurt og hegre, gjennom skogen med blåbærlyng og hakkespetter, og helt til fjells der fjellsmella venter.