Elefanten i rommet

LEDER: Naturødeleggelse fra krig og
opprustning.

Krig som politisk instrument er blitt brutalt vanligere. Ødelagte mennesker, sårede mennesker. Foreldreløse barn. Gaza, Ukraina, Sudan, Myanmar. Opprustning for å forberede angrep eller forberede forsvar har aldri vært mer omfattende etter andre verdenskrig, om vi ser bort fra opprustning av atomvåpen på 50-, 60- og 70-tallet.

Ifølge SIPRI, Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt, økte militærutgiftene i 2023 for niende gang på rad i verden. For første gang siden 2009 økte utgiftene i alle fem verdensdeler.

Alle vet at krig også truer natur og klima. Det mest sikre vi vet om krig er at ødeleggelseskraften er enorm. Natur- og fredsaktivister har i mange år arbeidet for at beskyttelse av natur og klima skal få sterkere plass i folkeretten. EU har startet en utredning av «ecocide».

Under Irak-krigen fra 2003 til 2007, ble det sluppet ut 141 millioner tonn CO2, skriver Oil Change International i rapporten «A climate of war». Rapporten hevder at USAs pengebruk under Irak-krigen kunne dekket alle globale investeringer i fornybar energi i perioden fram til 2030. Irak-krigen har vært en katastrofe for mennesker, samfunn og miljø.

Krig og militær aktivitet gir også store ødeleggelser på naturen. I Barentshavet og Karahavet ble det i sovjettiden dumpet en stor mengde radioaktivt avfall. I Skagerak mellom Arendal og vestkysten av Sverige ble det dumpet om lag 150 000 tonn kjemisk ammunisjon etter andre verdenskrig. I Østersjøen ble det dumpet rundt 50 000 tonn kjemisk ammunisjon og 200 000 tonn konvensjonell ammunisjon fra første og andre verdenskrig.

I Osterfjorden mellom Bjørsvik i Alver kommune og Bernestangen i Osterøy kommune ble det dumpet tysk ammunisjon fra krigen som bl.a. inneholder bly og kvikksølv – en tikkende miljøbombe.

Årsmøtet vårt oversendte to forslag til uttalelser om militær aktivitet, miljø og klima til styret. Styret har vedtatt å anmode landsmøtet i Naturvernforbundet i november om å inkludere slike tema i sin arbeidsplan, og i første omgang be regjeringen gi oss en oversikt over klimautslipp og naturødeleggelser fra krig og opprustning.