Kortnytt mai 2024

Miljøengasjement 1. mai, naturvernhelga, nye lokallag og klesbyttedagen.

Miljøseksjonen markerer miljøsaker i 1. mai-toget i Bergen 2024Foto: Dave Watson

Stort miljøengasjement 1. mai

For andre gang deltok vi i 1. mai-markeringen i Bergen, en tradisjon med andre ord. Vi stod i bresjen for at toget fikk en egen miljøseksjon og inviterte andre miljøorganisasjoner til å gå bak parolen «Stopp natur- og klimaødeleggelsene». 200 deltok bak denne parolen, og hadde egne miljøparoler som: «Stans miljøbandittene: Skogsbilveier = massedumping» og «Ingen vannkraft til olja! Nei til nye monstermaster!», samt «Bybane til Åsane!».

Årets 1. mai-tog var en svært folksom affære, med flere tusen deltakere som samlet seg om hovedparolen «Anerkjenn Palestina nå!». Det var appeller fra Norsk Folkehjelp, Handel og kontor og Skolens Landsforbund.

Naturvernhelga i JondalFoto: Pål Fidjestøl

Naturvernhelga

I april ble 35 naturvernere med på en hyggelig helg i Jondal, for faglig påfyll og diskusjoner. Den inneholdt plastjakt, diskusjon om villrein, oppdrett, organisasjonsutvikling, geologi, glasiologi, humor, selvkritikk, spenstige ambisjoner, gruppearbeid og inspirerende diskusjoner. Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen ser ut til å ha etablert Naturvernhelga som fast tradisjon, og i år som i fjor fikk han ivrig applaus og kritiske innspill med seg tilbake til Oslo.

Midtmarka får leve!

Naturområdet fra Kolltveit til Ågotnes får være i fred, og det blir ingen motorvei på 9,7 km takket være en klage fra FNF Hordaland. Den sammenhengende kystlyngheien, med vann, myrer og arter som flaggermus, hubro og svartstrupe får være i fred. Naturvernforbundet i Øygarden er glad og lettet.

Foto: Mona Maria Løberg

Miljøagentene startet opp i Bergen

Miljøagentene i Bergen fikk nytt styre 30. april. De vil plukke søppel, arrangere natursti og lære mer om artene som bor i naturen. Du kan treffe dem på VilVite 9. juni, under Miljøfestivalen.

Nytt lokallag i Bjørnafjorden

Silke Becker er nyvalgt leder for Naturvernforbundet i Bjørnafjorden! Lokallaget vil starte med å se på utbyggingssakene som er aktuelle, og kartlegge hvilke naturverdier vi har i kommunen. Silke er særlig opptatt av å ta vare på skogen, og håper at lokallaget vil tiltrekke seg flere kunnskapsrike folk som har tid og lyst til å jobbe med naturvern.

nytt lokallag, naturvernforbundet i bjørnafjordenFoto: Marie Kroka for Midtsiden

Klesbyttedagen gjennomført i Bergen

Vi arrangerte klesbyttedagen på Studentsenteret i år, og det ble en suksess! 500 klesplagg ble byttet, 150 mennesker deltok og 12 frivillige hjalp til. Hurra!

Naturvernforbundet startet Den store klesbyttedagen i 2016. I Bergen samarbeidet vi med Sammen, Naturvernstudentene i Bergen, Bergen Husflidslag, Bærekraftspilotene og Framtiden i våre hender.

Klesbytting, i stedet for å kjøpe noe nytt, er miljøvennlig. Ett byttet klesplagg kan spare naturen for:
5050 liter vann
2,6kg kjemikalier
24kg CO2-utslipp

Dersom de 500 plaggene erstattet et nytt kjøp, betyr det at vi i Bergen alene sparte:
2 525 000 liter vann
1 300 kg kjemikalier
12 000 kg CO2-utslipp

Har du tips til saker, bilder, illustrasjoner eller vil bidra med faglige artikler? Send tips til mm@naturvernforbundet.no

Siste artikler fra NaturVest