09.aug 2024

Slåttekurs på Instaslåtto på Høyseter

Hva: Kurs
Når: 09.aug, kl. 17:00 – 11.aug, kl. 14:00
Hvor: Høysetevegen 400, 5650 Tysse

Naturvernforbundet Hordaland arrangerer slåttekurs på Høyseter i Samnanger 9.- 11. august! Nå kan du lære deg denne tradisjonsrike kulturarven å slå med ljå og slipe med slipestein og bryne.

Velkommen til kurs

Kunsten å slå med ljå er en gammel kulturtradisjon som de færreste kan i dag. Heldigvis er det noen ildsjeler igjen rundt omkring i landet som holder tradisjonen i hevd. Ikke minst bevares det artsrike kulturlandskapet som er hjem for så mange blomster, gras, insekter og fugler.

Nå kan du lære deg kunsten å slå med ljå og holde redskapene ved like. Vi inviterer til slåttekurs på Høyseter i Samnanger, på Instaslåtto – bruket til Hallvard Birkeland og Ingrid Hegvold.

Det er den erfarne slåttekaren Kjetil Monstad som er kursinstruktør. Han har slått engen på Havråtunet i 20 år, og nå i egen eplehage. Det blir også foredrag om livet i enga, litt lokalhistorie og musikalske innslag i løpet av helgen.

Om Instaslåtto

På Instaslåtto er det en gammel slåtteng som har vært dårlig skjøttet i flere år før Hallvard og Ingrid overtok. Engen ble kartlagt i 2021 og det ble funnet en rekke vanlige blomsterengarter. Hallvard og Ingrid ønsker å forbedre artsmangfoldet i slåtteengene. Håpet er at det etter hvert vil dukke opp flere blomsterengarter når engene skjøttes riktig over tid.

Hvorfor gjør vi dette?

Slåttenger er en av våre mest truede kulturlandskapstyper, og som har mest artsmangfold. Her finner vi mange ulike blomster, insekter, sopp og fugler tilknyttet. Dessverre er det også slik at slåtteengen er i ferd med å forsvinne. Effektivisering i landbruket, tungt arbeid og lav økonomisk gevinst fører til at den tradisjonelle slåttekulturen er i ferd med å forsvinne, og dermed gror de siste slåttengene igjen. Samtidig viser forskning at det er en nedgang i insektsbestander på opptil 14% hvert eneste år. Klarer vi å ta tilbake de siste slåttengene, har vi kanskje en mulighet til å redde noen av insektene.

Program

Fredag 7. august- Oppmøte på gården

Kl. 17:00 Presentasjon. Velkommen til gårds og innkvartering

Kl. 18.00- 20.00 Intro til bruk av ljå ved Kjetil Monstad

  • Litt historie om ljå og slåtteng
  • Sikkerhet og bruk av ljå
  • Fordeling av ljåer
  • Grunn-instruksjon
  • Intro til sliping
  • Forsøk på slått.

20:00 Kveldsmat

Lørdag 8. august Slått og sliping

08:00 Frokost

09:00 Repetisjon, sliping, slått, få inn bevegelsene. Deltakere kan fordeles i grupper?

12:00 Lunsj

13:00 Vi fortsetter å øve på sliping, slått, muligens intro hesjing, raking.

16:00 Om været er godt: bad

17.30 Middag

Kveldsunderholdning og naturopplevelser, faglig innhold om slått og lokalhistorie

Søndag 9. august- slått, sliping og hesjing

08:00 Frokost

09:00 Repetisjon av sliping, slått, raking, hesjing

13:00 Lunsj

14.00 Kurset avsluttes og avreise

Praktisk

Pris og påmelding

Kurset koster kr. 2100,- for medlemmer i Naturvernforbundet og kr. 2500,- for ikke-medlemmer.

Kursprisen inkluderer kost og losji hele helgen. Frokost, lunsj og middag, samt mellommåltider.

Påmeldingsfrist 21.juni. Påmelding er bindende og kurset betales i forkant, en måned før kursstart. Ved frafall meld fra til oss så snart som mulig på epost jt@naturvernforbundet.no

Hovedmedlem koster 200 kr ut året, du kan melde deg inn via lenken under.

Lurt å ta med

Ta med eget håndkle. Du får seng med sengetøy.

Det er en fordel om du tar med din egen ljå (langorv). Du kan også låne ljå hos oss, og ved ønske kan du kjøpe ljåen etter kurset. Spesifiser om du trenger å låne ljå, og i såfall høyde mm. i påmeldingsskjema.

Vi kommer også til å prøve oss på kort ljå (stuttorv), så hvis du har dette er det fint om du tar den med.

Transport

Vi oppfordrer til samkjøring. Skal du kjøre og kan ta med deg flere i bilen kan du oppgi i skjema, hvor du kjører fra og hvor mange du har plass til.

Buss 925 fra Voss/Norheimsund eller Bergen busstasjon til Mørkhølen, hvor du vil bli hentet etter avtale.

Spørsmål?

Spørsmål rettes til prosjektansvarlig Jeanette Tennebekk på epost jt@naturvernforbundet.no

Takk til

Kurset er støttet av Statsforvalteren i Vestland.