En inkluderende organisasjon

Et mangfoldig Naturvernforbund er en organisasjon med større gjennomslagskraft.

Lederen Truls Gulowsen og andre medlemmer av Naturforbundet ler.

Løft blikket et sekund og se ut. Naturen er overalt, antagelig også der du er. Det er også truslene mot naturmangfoldet vårt og mot menneskenes framtid på jorda: Klimaendringer, tap av areal, forurensing og invaderende arter. Med våre nesten 100 lokallag er Naturvernforbundet heldigvis også nesten overalt i Norge, til stede flere steder enn noen andre i miljøbevegelsen. Som frivillig og demokratisk organisasjon skapes vi av alle oss som er medlemmer, av alle som deltar på arrangementene og aktivitetene våre og av de mange hundre som tar på seg frivillige verv i organisasjonen. Jo flere vi er, dess mer får vi til, både fordi vi er flere som kan dele på arbeidet og fordi stemmen vår bærer lengre jo flere vi snakker på vegne av.

Les mer om hvordan å skape et mer inkluderende Naturvernforbund her:

Et inkluderende Naturvernforbund

Naturvernforbundet er for alle! Vi mener at en inkluderende organisasjon er en sterkere og bedre organisasjon, med flere ressurser og flere perspektiver.

Vi vokser!

De siste ti åra har vi nesten doblet medlemstallet vårt, til over 36 000 medlemmer, og målet er å passere 45 000 innen høsten 2024. Om vi skal fortsette å vokse, er det viktig at alle som vil gjøre en innsats for miljøet, kan finne sin plass hos oss, uansett kjønn, alder, seksualitet, etnisitet, økonomi, utdanning, yrke, kulturell bakgrunn, politisk tilhørighet og funksjonsnivå. Et mangfold av perspektiver og erfaringer gjør argumentene våre sterkere, aktivitetene våre mer inkluderende, uttrykksmåtene våre mer reflekterte og oppslutninga vår bredere.

Selv om vi er en organisasjon i sterk vekst, er flertallet av Norges befolkning ikke medlem – ennå. Noen er nok rett og slett uenige med oss, generelt eller i en enkelt sak som opptar dem. Flere titalls tusen medlemmer er naturligvis ikke enige om absolutt alt uansett, og det skal også være rom for ulike meninger i en organisasjon som vår – så lenge vi får fram hva organisasjonen mener når det er den vi representerer. Men fins det også andre barrierer mot å bli med? Og kan du og jeg gjøre noe for å senke terskelen?

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som snakker sammenFartein Rudjord

Selv har jeg ikke hatt et eneste verv uten at noen oppfordra meg til å stille. Om vi vil ha med flere, er altså det viktigste vi kan gjøre å gå ut og spørre. Utfordringa går ut til valgkomiteer over hele landet, men også til oss alle: Inviter inn noen som ikke har helt samme bakgrunn som deg selv! Gjenkjennelse senker også terskelen. Derfor må vi vise fram det mangfoldet vi har og ønsker oss – for eksempel i bildene vi bruker.

Bra med bredde

Pernille HansenFartein Rudjord
Naturvernforbundets nestleder Pernille Hansen Foto: Fartein Rudjord

En bredde i aktivitet – fra leserbrevskriving til klesbyttedag – gjør at flere får med seg at vi fins. Når vi forteller hva slags språkferdigheter, forkunnskaper, fysikk og utstyr man trenger for å kunne delta på våre arrangementer og aktiviteter, blir det lettere å komme selv om man er ny, og ved å velge steder for våre arrangementer og aktiviteter som er tilgjengelige for alle, åpner vi rommet for flere. Samarbeid med andre organisasjoner og deltakelse på andres arenaer gjør oss også synlige utenfor vår egen boble. I sommer representerte jeg Naturvernforbundet i Stolthetsparaden, landets største markering for og med personer med funksjonsvariasjoner. Hvorfor? For å markere retten til å delta i samfunnet, og fordi alle er velkomne hos oss.

En annen måte å vise bredde på, er å passe på å se saker fra flere sider. Naturvernforbundet heier på en grønn og rettferdig omstilling vekk fra olje og gass sammen med stadig flere i fagbevegelsen og næringslivet. Vi ønsker miljøavgifter med tilbakebetalingsordninger slik at vi kutter sosiale forskjeller og utslipp samtidig. Og vi jobber for giftfrie lekeplasser som samtidig er tilgjengelige for alle, også barn og foreldre med funksjonsvariasjoner, fordi det er det beste for folk og natur. Samtidig står vi naturligvis kompromissløst på for naturvern, klimakutt og rene fjorder og lekeplasser. Men å forstå og respektere andre, særlig når vi er uenige, det er utrolig viktig både for omdømmet og for at alle skal trives hos oss.

Hva var det som gjorde at du ble med i Naturvernforbundet? Har du tanker om hvordan vi kan jobbe for bredde i hele organisasjonen? Del det med meg – og gjerne med de rundt deg også!

Teksten ble skrevet som en kommentar til Natur & Miljø 2/22 av nestleder Pernille Hansen

NaturvernforbundetFartein Rudjord

Vi trenger flere som er med og sørger for at naturen går i arv.