Et inkluderende Naturvernforbund

Naturvernforbundet er for alle! Vi mener at en inkluderende organisasjon er en sterkere og bedre organisasjon, med flere ressurser og flere perspektiver.

Naturen er dessuten en av våre beste inkluderingsarenaer, hvor man kan dele opplevelser og lære språk og kultur av hverandre. Vi ønsker alle velkommen i arbeidet for naturen, uansett alder, kjønn, religion, kultur, legning eller bakgrunn! På denne siden har vi samlet noen tips til våre lokallag for å hjelpe dem å engasjere hele lokalsamfunnet i naturvern og naturglede.

Fra prinsipprogrammet til Naturvernforbundet: «Organisasjonen skal søkje å reflektere eit mangfald av folket og arbeide for god representasjon i kjønn, geografi, sosial bakgrunn og minoritetsbakgrunn blant både medlemmar, aktive og tillitsvalde.»

Her er noen tips for å få et mer inkluderende lokallag:

1. Ha inkluderende språk og kommunikasjon

Når dere inviterer til arrangementer, bruk enkelt og tydelig språk. Gjør det tydelig om det er åpent for alle, og forklar hva som skal skje.

Send helst ut invitasjoner og informasjon på flere språk – en kort setning på engelsk er bedre enn ingenting. Er det noen i lokallaget som snakker flere språk som kan hjelpe?

2. Sørg for at alle trives på møtene

Unngå vanskelig språk på møter, rigide møteregler eller ekskluderende hersketeknikker som favoriserer erfarne medlemmer.

Ta godt vare på nye medlemmer på deres første møter. Introduser hverandre, inkluder alle i samtaler og diskusjoner, og forklar hva som foregår.

3. Lag tydelige rammer for alkoholbruk

Alkoholbruk kan virke ekskluderende. Diskuter om (og i så fall når) alkohol er akseptabelt i organisasjonssammenheng.

4. Tilpass tidspunkter for møter og arrangementer

Husk at andre kan ha ulike forpliktelser i forbindelse med for eksempel, religiøse høytider. Sørg for god dialog slik at dette blir tatt hensyn til.

5. Mat – tilby flere alternativer

Nye medlemmer er kanskje vegetarianere/veganere, spiser halal eller annet. Ha alternativer tilgjengelig slik at det ikke oppfattes som et problem, og spør nye medlemmer hva de kan spise.

6. Ha lavterskel-aktiviteter (veldig lav terskel)

Vi overvurdere ofte erfaringen til nye medlemmer. Å gå en halvtimes tur på skogsbilvei er ofte mer enn nok for mange. Jo lettere, jo bedre.

Gi tydelige råd om bekledning og utstyr, og hvor det eventuelt kan lånes.

7. Nå ut til spesifikke miljøer

Hvordan kan vi forvente at noen kommer til vårt lokallag uten å vite at tilbudet eksisterer, eller uten å ha møtt noen som er med?

Møt opp personlig i ulike miljøer og fortell om arbeidet og aktiviteten i lokallaget, eller inviter nøkkelpersoner til et møte.


Skal dere arrangere et åpent og inkluderende arrangement i lokallaget? Vi har midler tilgjengelig for å støtte slike arrangementer, for eksempel for å dekke mat eller møtelokaler. Klikk her for mer informasjon.

Vi holder jevnlig en workshop om inkludering i Naturvernforbundet. Vil dere snakke om inkludering på lokallagsmøtet deres?

Klikk her for å laste ned en powerpoint dere kan bruke, eller ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug for å få hjelp til å holde workshop!

Se webinar: Større lokallag – større gjennomslag

Se webinar: Naturgledearrangementer

Se her for å finne lenker til informasjon om Naturvernforbundet og naturglede på flere ulike språk!

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.06.2022