Klima

Klimaendringer påvirker alle – også oss her hjemme i Norge. Her kan du lese om våre klimasaker og hvordan Norge ligger an til å nå nasjonale og globale klimamål

Les mer om klima

Rettferdig grønn omstilling

Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever mer enn å kutte utslipp, det handler også om det samfunnet vi vil skape. En plan om en rettferdig omstilling må derfor stå sentralt i norsk klimapolitikk.

Få med deg Kaffe & Klima

I vår webinarserie snakker vi med fagfolk, aktivister og beslutningstakere om aktuelle saker og spørsmål under klimaparaplyen. Her kan du finne klipp og notater fra tidligere arrangementer.

Kvinne som utforsker naturenFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell!

Bli med på laget som jobber med å ta vare på klima og naturen vår.