Global oppvarming

Klimakrisen er alvorlig, urettferdig og allerede i gang. Global oppvarming påvirker hele verden, også oss her i Norge.

Gjennomsnittlig utslipp av CO2 per innbygger i 2021

4,5 tonn
Sverige ligger under gjennomsnittet med 4,5 tonn CO2 per innbygger
7,4 tonn
Gjennomsnittet i hele Europa ligger på 7,4 tonn CO2 per innbygger
9,2 tonn
Norge ligger over gjennomsnittet, med 9,2 tonn CO2 per innbygger.

Kilde: EEA greenhouse gases – data viewer (eea.europa.eu)

Forskjellen mellom 1,5 og 2 graders oppvarming

En halv grad høres lite ut, men kan utgjøre forskjellen mellom overlevelse eller ødeleggelse for små øystater, mange kystområder og sårbare økosystemer.

Vær

Hvis vi holder oss under 1,5 graders oppvarming kan rundt 420 millioner færre mennesker med middels sikkert bli hyppig eksponert for ekstreme hetebølger, og 65 millioner færre utsatt for såkalt eksepsjonelle hetebølger5. Utover Klimapanelets rapport viser forskningen at ved 2 graders oppvarming vil ekstremehetebølger doble seg, bli mer frekvente i Kina, Australia og Europa, vare  lengre (spesiel i tropiske regioner), og være mye mer intense i for eksempel Afrika enn ved 1,5 graders oppvarming.

Arter og biologisk mangfold

Risikoene for tap og utryddelse av arter vil bli ifølge Klimapanelet (med middels sikkert) mye lavere på 1,5 enn 2 graders oppvarming. Med høy sikkerhet anslås det at 50 prosent av planter og virveldyr og en tredjedel av insekter risikerer å miste over halvparten av sine klimatisk egnede områder på 1,5 graders oppvarming sammenlignet med 2 grader.

Kvinne som utforsker naturenFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra på! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året, og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!