Politisk påvirkning

Mye naturvernarbeid handler om å sette saken på dagsordenen og påvirke politiske prosesser. Her er noen tips til hvordan du som lokal tillitsvalgt eller frivillig kan jobbe for det viktigste vi har.

demonstrasjon Stortinget for Førdefjorden forurensning gruveslam

Som tillitsvalgt representerer du Naturvernforbundet lokalt. Det betyr at du kan tale naturens sak i ditt område. Ved utbygginger og andre tiltak som rammer natur og miljø har du en legitim rett til å komme til orde og bli hørt.

Her er noen tips:

  • Be om møter med ordfører og politiske partier.
  • Lag utspill til lokale og regionale medier
  • Vær aktiv på sosiale medier
  • Skriv leserinnlegg og kronikker
  • Lag høringsuttalelser

Lag en arbeidsgruppe

Det kan være tungt å drive med naturvernarbeid alene. Derfor bør dere lage en arbeidsgruppe som kan jobbe med saken. Fordel oppgavene og sørg for at dere har noen som tar seg av pressearbeid, sosiale medier, fakta og dokumentasjon, arrangementer, økonomi og praktiske oppgaver.

Fakta og dokumentasjon

Kunnskap er makt, og det gjelder også i miljøvernarbeidet. I mange saker står vi mot utbyggere med god økonomi og ressurser til å fremme sine interesser. Ofte gir ikke konsekvensutredningene et helhetlig bilde av hvordan naturen rammes av de ulike tiltakene. Derfor er det spesielt viktig at dere samler deres egen kunnskap om saken.

Hvis vi kan fastslå hvor mange rødlistearter som trues av en planlagt hytteby, da har vi noe håndfast. Når vi viser hvilke naturverdier som faktisk er truet, blir det lettere for politikerne å legge vekt på innsigelsene dere kommer med. Derfor er det viktig med tall, fakta og sammenlignbare størrelser. Lag et faktaark med nøytral informasjon. Husk at faktaene må kunne dokumenteres. Det kan også være lurt å lage et argumentasjonsark med sitater, slagord og overskrifter om saken.

Her er noen kilder til fakta:

  • Hva finnes av rapporter, kartlegginger og info om saken?
  • Artsdatabankens rødlister, arter og naturtyper
  • Organisasjoner/lokale fagfolk og naturkjennere som kan gjøre egne undersøkelser

Skaff deg oversikt

Alle saker går en lang vei gjennom offentlig behandling, og det finnes muligheter for påvirkning og adgang til å klage. En god start er å skaffe oversikt over alle aktuelle datoer og ledd i saksbehandlingen. Nå skal saken opp i formannskapet, når kommer konseskvensutredningen, høringsfrister og klagebehandling. Alt dette gir muligheter til å komme med utspill i mediene. Husk at den som ringer journalisten først ofte får vinklingen i en sak. Skal saken handle om villrein som er truet av utbygging eller utbygging som er truet av villrein? For å vinne gjennom er vi avhengige at historien fortelles fra naturens synsvinkel.

Sett dagsorden i saken

Ved å komme med medieutspill er vi med og setter dagsorden i saken. Medieutspill kan baseres på fakta dere har funnet, forhold dere har avdekket, informasjon og tall dere har samlet, arrangementer, aksjoner og underskriftskampanjer, for eksempel.  Man kan også invitere journalisten med på befaring og reportasje. Da kan det være lurt å få med en fagperson som kan kommentere påvirkning på natur

Når saken først er etablert på den lokale dagsordenen, er gjerne terskelen lav for å få nye oppslag. Ikke press for mange gode poenger inn i hvert utspill, men spre dem heller utover til en serie med utspill. Og ikke glem skrive leserinnlegg og kronikker. Det er ofte enklere å få på trykk enn en redaksjonell sak.

Sosiale medier

Sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter egner seg ypperlig til å skape engasjement og informere om miljøsaker. Her kan dere poste informasjon, bilder, oppfordringer, egne nettsaker og avisartikler, leserinnlegg og kronikker om saken. Vær gjerne aktiv i kommentarfeltet og svar på spørsmålene folk har.