Styrende dokumenter

Her finner du Naturvernforbundets vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. I tillegg finner du også Naturvernforbundets årsrapporter, årsberetninger og retningslinjer for næringslivsstøtte.

Her kan du laste ned Naturvernforbundets vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram for inneværende landsmøteperiode. Disse tre dokumentene vedtas av landsmøtet, og gjelder frem til neste landsmøte arrangeres – normalt to år. Du finner også Naturvernforbundets årsrapporter, årsberetninger og andre retningslinjer.

Vedtekter

Vedtektene er organisasjonens lover. Vedtektene ble sist endret på landsmøtet i 2022.

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er organisasjonens felles politiske grunnlag. Her finner du Naturvernforbundets prinsipprogram, med revisjoner som ble foretatt på landsmøtet i 2022.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet forteller hva Naturvernforbundet skal prioritere i landsmøteperioden. Landsstyret er ansvarlige ovenfor landsmøtet på oppfølgning av målene. Arbeidsprogrammet legger rammene for Naturvernforbundets satsningsområder.

Naturvernforbundet 2030

Naturvernforbundet 2030 er landsmøtets vedtatte mål om at Naturvernforbundet skal bli en bred folkebevegelse for natur og klima med tiltakspunkter.

Årsrapporter og årsberetninger

Årsrapporter (årsmeldinger) og årsberetningene vedtas av sentralstyret, godkjennes av landsstyret, som oversender sakene til landsmøtet for endelig behandling og godkjenning.
Årsberetningene og -rapportene er samlet i vårt søkbare arkiv, men med å trykke på lenken under kommer du til forhåndsdefinert søk som får opp alle årsrapportene.

Andre viktige dokumenter og retningslinjer