Uttalelser fra styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra
landsstyremøter og landsmøter.

Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie Sveen