Støtte og sympati til våre venner og samarbeidspartnere i Ukraina

Naturvernforbundet sender varme tanker og vår fulle støtte til folk og sivilsamfunn i Ukraina. Som i alle kriger er det sivilsamfunn og demokrati som taper. Krig er en trussel mot alt liv.

Naturvernforbundet har nære samarbeidspartnere både i Ukraina og Russland. Vi står alle samlet om fordømmelsen av angrepet på Ukraina. Vold og krigshandlinger gir ikke annet enn lidelse og ødeleggelser. 

Krigen Russland nå fører i Ukraina er en tragedie både for folk, miljø og klima.

Vi reagerer på at noen bruker krigen som et påskudd for å føre en enda mer klimafiendtlig olje- og gasspolitikk, og lete etter mer petroleum i sårbare områder.

FNs klimarapport og Putins krig mot Ukraina understreker på hver sin måte behovet for frigjøring fra fossile brensler, og viktigheten av internasjonalt samarbeid for en stabil og fredelig verdensorden.

Vedtatt av landsstyret 6. mars.