Landsmøtet 2024

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ og her bestemmer organisasjonen: politikken vår, prioriteringene våre og hvem som skal sitte i organisasjonens ledelse.

I tillegg er landsmøtet et sosialt og hyggelig treffpunkt der vi normalt møter natur- og miljøvernere fra hele landet, utveksler erfaringer og finner inspirasjon.

Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie Sveen

Informasjon om landsmøtet 2024

Landsmøtet 2024 avholdes 8. – 10. november på Scandic Lerkendal i Trondheim. Fylkeslaget i Trøndelag er vertskap og arrangerer landsmøtet sammen med sekretariatet i Naturvernforbundet.

Innkallingen til landsmøtet sendes til alle fylkes- og lokallag i starten av februar. Påmeldingen åpner i april, med påmeldingsfrist 8. september.

Delegater og representasjonsrett

Alle fylkeslag sender en delegasjon til landsmøtet. Det er medlemstallet per 31. desember 2023 som avgjør hvor mange delegater hvert lag har til landsmøtet. I tillegg kan alle aktive lokallag stille med én representant, som er valgt av lokallagets årsmøte. Lokallagenes delegater møter sammen med delegatene fra fylkeslaget. Eksempelvis vil delegaten fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, komme i tillegg til Møre og Romsdals delegater.

Natur og Ungdom sender et antall representanter basert på sitt medlemstall. I tillegg har Miljøagentene to representanter, og Regnskogsfondet har én representant uten stemmerett.

Saker til behandling

Med bakgrunn i vedtektenes § 3-7 Saker for landsmøtet har landsstyret vedtatt følgende saksliste for landsmøtet 2024:

Viktige frister frem mot landsmøtet

8. september: Frist for påmelding av delegater
21. september: Frist for å sende inn forslag til uttalelser
4. oktober: Frist for å sende inn endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram
11. oktober: Sakspapirene til landsmøtet sendes ut til organisasjonen

Nyttige lenker:

Lurer på noe?

Dersom du har spørsmål om landsmøtet kan du ta kontakt på landsmote@naturvernforbundet.no. Se også gjennom informasjonsskrivet til landsmøtet, der står det mye nyttig informasjon!