Velkommen til ekstraordinært landsmøte 2017!

Vi har gleden av å invitere til ekstraordinært landsmøte i Naturvernforbundet 2017. Landsmøtet finner sted 18. februar på Håndverkeren i Oslo.

I forbindelse med at Lars Haltbrekken 31. august 2016 gikk av som leder for Naturvernforbundet kalles det inn til ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder for organisasjonen.

Ekstraordinært landsmøte finner sted lørdag 18. februar 2017 på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter i Oslo sentrum.

Dagen før arrangerer Naturvernforbundet den store og populære konferansen Broen til framtiden sammen med fagbevegelse, miljøbevegelse, forskere og trossamfunn.

Lørdag formiddag inviterer Naturvernforbundet til samlingen «Hvordan redde verden der du bor?» Der vil du lære om grønt skifte og folkets klimaløsninger, naturen – livsgrunnlaget vårt, ta vare på det du har med klesbyttedag og fiksemarkeder, hvordan påvirke planprosesser i kommunene, og mye mer.

Det blir med andre ord en helg full av inspirasjon, kunnskap, natur- og miljøvern, med et ledervalg på toppen. Dette er en strålende anledning til å møte andre natur- og miljøinteresserte fra hele landet!

Første innkalling til landsmøtet ble sendt ut til tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag i uke 40. Innkallingen og praktisk informasjon er også lagt ut i menyen til høyre. 

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ                                                                                    

Sak på landsmøtet: Valg av leder
Valgkomiteen ble valgt på landsmøtet i Sarpsborg i november 2015 og består av Ottar Michelsen, Anne Greve, Øystein Solevåg, Ingvild Melvær Hanssen og Eirik Gran.

Komiteen er i gang med sitt arbeid for å innstille på kandidat til leder og eventuelt ny nestleder. Fristen for å sende innspill til komiteen var 6. desember 2016.  

Program for landsmøtet

 

15:00-17:00

Landsmøte

 

 

 

Åpning og konstituering

 

 

 

Valgkomiteen presenterer sine kandidater

– frist for å foreslå kandidater settes til utløpet av valgkomiteens presentasjon.

Spørsmål og generell debatt.

17:00-17:30

Pause

17.30-18:30

Valg

19:00 Landsmøtemiddag på Bristol

Delegater
Hvert lokallag har én representant i fylkesdelegasjonen. Denne representanten velges på lokallagets årsmøte. I tillegg til disse representantene velger fylkesårsmøtene delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 1. januar:

 0–1000 medl.: 2 repr.
1001–2000 medl.: 3 repr.
2001–3000 medl.: 4 repr.
3001–5000 medl.: 5 repr.
5001–8000 medl.: 6 repr.
8001–12.000 medl.: 7 repr.
12.001 medl. og oppover: 8 repr.

 

Reise
Broen til framtiden, Hvordan redde verden der du bor? og landsmøtet er i Oslo sentrum. De som kan reise med buss eller tog oppfordres til dette. Vær tidlig ute med reisebestilling slik at dere får minipris. Og husk at medlemmer av Naturvernforbundet får 20 % rabatt på NSB kundekort.

Vi oppfordrer de lagene som har mulighet til å dekke reisen til sine delegater. Dersom man ikke har mulighet til dette kan Naturvernforbundet sentralt dekke hele eller deler av reisen. Frist for å søke reisestøtte er 30. mars 2017. Man søker reisestøtte i etterkant av landsmøtet ved å sende inn refusjonsskjema sammen med kvitteringer for reisen. Refusjonsskjemaet finner du her. 

Sted
Landsmøtet og Hvordan redde verden der du bor? er på Håndverkeren konferansesenter i Oslo sentrum. Adressen er Rosenkrantz gate 7. Vi har reservert et antall rom på Haraldsheim Vandrerhjem, en trikketur utenfor sentrum. Les mer om vandrerhjemmet på www.haraldsheim.no. I tillegg til vandrerhjemmet fins det mange hoteller i nærheten av Håndverkeren. De som ikke ønsker å benytte seg av Haraldsheim Vandrerhjem bestiller eventuell alternativ overnatting selv. Ta kontakt så får dere en liste over aktuelle hoteller.

Landsmøtesidene oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål, ta kontakt med landsmøtekoordinator Randi Alsos på ra@naturvernforbundet.no.