Landsmøte

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ og her bestemmer organisasjonen: politikken vår, prioriteringene våre og hvem som skal sitte i organisasjonens ledelse.

I tillegg er landsmøtet et sosialt og hyggelig treffpunkt der vi normalt møter natur- og miljøvernere fra hele landet, utveksler erfaringer og finner inspirasjon.

Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie Sveen

Skal landsmøte 2024 avholdes i ditt område?

Landsmøte 2024 avholdes 8.-10. november. Landsstyret fastsatte datoen 22. september og inviterer nå fylkes- og lokallagene i Naturvernforbundet til å søke om å være arrangørsted for landsmøte i 2024.

I løpet av de siste 20 årene har Naturvernforbundets landsmøte vært avholdt i Mandal, Levanger, Porsgrunn, Ål, Bergen, Hamar, Trondheim, Sarpsborg, Oslo og Stavanger. Nå kan landsmøtet 2024 arrangeres i ditt nærområde! 

Fylkes- og lokallagene i Naturvernforbundet inviteres til å søke om å være vertskap for landsmøtet 2024. 

Kriterier for landsmøtested og landsmøtearrangør

 • Det er fylkeslag som kan være vertskap, dette betyr at lokallag som ønsker å være vertskap må ha fylkeslaget med på søknaden. 
 • At landsmøtestedet skal være tilgjengelig med miljøvennlig transport. 
 • Totalpris for deltakere, inkludert kost, losji og reise skal holdes på et moderat nivå
 • Lokalene skal være egnet til denne typen møter
 • Arrangørstedet skal ha en tydelig miljøvennlig profil
 • Arrangørstedet skal være sosialt ansvarlige og ha tariffavtale
 • Arrangørstedet skal være universelt utformet
 • Det skal være en lokal sak med lokalt engasjement på stedet
 • Utflukt under landsmøtet må være gjennomførbart på 4 timer. 
 • Landsmøtemiddagen skal foregå i nær tilknytning til der landsmøtet gjennomføres.

I søknaden må følgende informasjon være med

 • Forslag til overnatting for 200-250 personer med prisanslag (med et overslag på antall enkelt- og dobbeltrom)
 • Forslag til landsmøtesal for 200-250 personer
 • Møterom, teknisk utstyr og andre fasiliteter
 • Forslag til hvordan landsmøtemiddagen kan gjennomføres
 • Forslag til utflukter
 • Miljøvennlige transportalternativer fra forskjellige steder i landet
 • Ressurspersoner lokalt (fylkes- og lokallag) som kan tenke seg å ha en koordinerende rolle i arbeidet i tett samarbeid med prosjektleder for landsmøtet sentralt. 

I valg av arrangørsted vil følgende kriterier bli særlig vektlagt

 • At landsmøtestedet er tilgjengelig med miljøvennlig transport. 
 • Totalkostnad for deltakere inkludert kost, losji og reise.
 • Lokalet er sosialt ansvarlige og har en tydelig miljøvennlig profil. 
 • Lokalt engasjement

For at flest mulig skal ha mulighet til å delta på møtet bes det om at det legges opp til at landsmøtet i størst mulig grad er et lavkostmøte. Dette kriteriet vil bli særlig vektlagt i prosessen. 

Søknad og frist

Fylkes- og lokallag som ønsker å være vertskap for landsmøtet må sende et skriftlig forslag til landsmøtesekretariatet på landsmote@naturvernforbundet.no innen 20. februar 2023.