Styrende organer


Bli kjent med Naturvernforbundets landsstyre og sentralstyre! De ble valgt på Landsmøtet og gjør en viktig jobb for organisasjonen.

Sentralstyret 20022Jenny Marie Sveen

Naturvernforbundets øverste organer er henholdsvis landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet, som finner sted annenhvert år, er det øverste besluttende organ. Her bestemmes organisasjonens arbeidsprogram og prinsipprogram, og det velges representanter til sentralstyret.

Landsmøtet 

Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie SveenJenny Marie Sveen
Bilde fra landsmøtet i 2022. Foto: Jenny Marie Sveen

avholdes annethvert år.  Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall.

Landsmøtet behandler Naturvernforbundets viktigste styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Forslag til vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram behandles i lokal- og fylkeslag i forkant av landsmøtet, slik at medlemmene har en reell mulighet til å påvirke Naturvernforbundets politikk. Landsstyret og sentralstyret velges av landsmøtet.

Sentralstyret 

LandsstyretJenny Marie Sveen
Naturvernforbundets sentralstyre 2022-24. Fra venstre: Øyvind Johnsen, Gina Gylver, Gaute Rolv Dahl, Kjell Derås, Pernille Bonnevie Hansen, Katharina Karlsen Hessen, Randi Storhaug, Lasse Eriksen Bjørn, Ingebjørg Marie Thorkildsen og Truls Gulowsen. Ikke til stede: Hilde M. Gaebpien Danielsen og Kaja Marie Nyland.
(Foto: Jenny Marie Sveen)

består av leder og nestleder i landsstyret, fire øvrige medlemmer, en representant fra Natur og Ungdom og en representant fra de ansatte samt generalsekretæren. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret.

Eventuelle varslingssaker og brudd på Naturvernforbundets etiske retningslinjer kan meldes til Naturvernforbundets etiske utvalg.

Disse sitter i sentralstyret:

Leder Truls Gulowsen

Nestleder Pernille B Hansen

Nestleder Randi Storhaug

Styremedlem Kjell M. Derås

Styremedlem Lasse Eriksen Bjørn

Styremedlem Ingebjørg Marie Thorkildsen

1. varamedlem Hilde M. Gaebpien Danielsen

2. varamedlem Øyvind Johnsen

3. varamedlem Gaute Rolv Dahl

Styremedlem (Natur og Ungdom) Gytis Blaževičius

Vara (Natur og Ungdom) Sigrid Hoddevik Losnegård

Landsstyret

Landsstyret NNV
Landsstyret i Naturvernforbundet.

består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Se bildeoversikt lenger nede på siden.

Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Disse sitter i landsstyret:

Agder: Rune Sævre – vara: Yvonne Kerlefsen

Buskerud: Martin Lindal – vara: Astrid Busengdal

Finnmark: Leif Gøran Wasskog – vara: Anne Leonore Henriksen

Hordaland: Knut Espelid – vara: Tone Salomonsen

Innlandet: Thomas Cottis – vara: Kjetil Bjørklund

Møre og Romsdal: Japke Stobbe – vara: Louise Thoresen

Nordland: Dag Johansen – vara: Kaja Langvik-Hansen

Trøndelag: Magne Vågsland – vara: Kari Merete Andersen

Oslo og Akershus: Espen Ulvin – vara: Karin Irene Olsen

Rogaland: Wenche Skogre – vara: Hugh Clark

Sogn og Fjordane: Anne- Line Thingnes Førsund – vara: Jon Anders Stavang

Telemark: Saskia Wanders – vara: Torfinn Sanden

Troms: Anne-Lise Mortensen – vara: Anne Nesbakken

Vestfold: Ann Norderhaug – vara: Espen Backe

Østfold: Håkon Borch – vara: Ragnar Johnsen

Natur og Ungdom: Jesper Stattin – vara: Ada Amilia Skjensvold

MIljøagentene: Signe Lindbråten – vara Sina Øversveen

Ansattes representant: Dag Arne Høystad – vara: Ingvild Fonn Asmervik