Den store Granryddedagen

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Ved å være med på den store granryddedagen, bidrar du til å hindre videre spredning og redde trua natur!

dugnad mot skadelige treslag

Hva er den store granryddedagen?

Den store granryddedagen er dagen hvor det utføres dugnader mot skadelige treslag over hele landet. En dugnad mot skadelige treslag består i å røske opp skudd og kappe ned unge trær. Dersom man har tilgang på nødvendig utstyr og ekspertise, kan det også innebære å kappe ned større trær. Målet er å hindre videre spredning. Dugnaden kan være et stort og offentlig arrangement med mange titalls frivillige, eller det kan være en hyggelig sammenkomst med vennegjengen. Uansett antall deltagere, kan dugnaden i korte trekk oppsummeres slik:

 • Still opp til avtalt tidspunkt og sted, med klær du kan være ute og jobbe i
 • Hils på de andre deltagerne
 • Lær om hvordan man kjenner igjen de skadelige bartrærne og bli vist hvordan man best kutter dem ned
 • Røsk opp skudd og kapp ned unge trær!
 • Spis lunsj, drikk noe godt, og slå av en prat med de andre deltagerne
 • Røsk og kapp litt til
 • Dra hjem og vær fornøyd med at du har bidratt til å redde naturen!

Hva er skadelige treslag?

Med skadelige treslag mener vi importerte trær som sprer seg ut i naturen og fortrenger andre arter. Det mest utbredte skadelige treslaget i Norge er sitkagran, men vi har også andre slike arter, som for eksempel lutzgran, norsk gran (utenfor sitt naturlige utbredelsesområde), edelgran og hemlokk.

Hvorfor fjerne skadelige treslag?

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Skadelige treslag sprer seg ut i sårbare naturområder og naturreservater, og i flere forskjellige naturtyper. Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredt seg ut i disse områdene, bidrar du til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter!

Grantrær ved Vestvågøy i Lofoten. Foto: Naturvernforbundet.

Slik arrangerer du granryddedag:

Det å arrangere dugnad mot skadelige bartrær er både gøy, sosialt og viktig! Få med deg lokallaget, naboer eller vennegjengen og arranger en dugnad! Slik gjør du det:

 • I første omgang må du ha identifisert et sted der skadelige treslag har spredt seg ut i naturen. Les mer om hvilke steder som er egnet for dugnad.
 • Ta alltid kontakt med grunneier og spør om tillatelse til å arrangere dugnad før du planlegger videre. Her finner du et forslag til hvordan du kan ta kontakt. 
 • Få støtte til innkjøp av dugnadsmat og utstyr, ved å sende inn en søknad om aktivitetsmidler dersom dere har behov for det. (NB: Dette har vi dessverre ikke fått midler til i 2024)
 • Kom i gang! Start planleggingen: Avtal henting av avfall, få tak i nødvendig utstyr, inviter venner og bekjente, heng opp plakater, lag Facebook-event.

Dugnad for å bekjempe andre skadelige planter

Det er ikke bare importerte treslag som er skadelige for naturen i Norge. En god del av importerte hageplanter har også forvillet seg ut i naturen, og fortrenger andre arter. Du kan lese mer om de vanligste artene her. Å arrangere dugnad for å bekjempe disse plantene, kan være akkurat like gøy, sosialt og viktig som å arrangere dugnad mot skadelige treslag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.07.2024