Sør-Helgeland

Kontakt: Kjærand Torgersen sor-helgeland@naturvernforbundet.no

Arbeider for vern av naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. Arbeider for lokale natur- og miljøsaker i de fem kommunene. Lokallag med virke i Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad.