Vefsn, Grane og Hattfjelldal

vgh@naturvernforbundet.no

Lokallaget ble stiftet den 25. februar 2020 i Mosjøen. På møtet ble følgende saker vedtatt som prioriterte saker å arbeide med: (1) Opprettholde vernet av Vefsna og (2) Arbeide mot vindkraftsutbygging.

Vefsna