Nordland

Kontakt: Frode Solbakken 90834535 styret-nordland@naturvernforbundet.no

Vi jobber for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen.

strand i Lofoten
strandrydding fra båt

Engasjer deg!

Som medlem i Naturvernforbundet kan du være med på å ta vare på naturen i ditt nærmiljø.