Grønn helg i Bodø

Naturvernforbundet har i nylig avholdt Grønn Helg i Bodø for første gang, med fokus på torskeoppdrett, olje og energi. 26 representanter fra Nord-Norge møttes for å lære mer om hvordan vi kan representere naturens interesser.

Grønn helg i Bodø 2022

Det ble holdt innlegg fra blant annet Mira Aasjord, rådgiver fra Nordland Fylkes Fiskarlag, MDG-politiker Håkon Andreas Møller, Mona Marie Fuhrmann og Barbro Tharaldset Haugland fra Havforskningsinstituttet for å gi faglige og politiske oppdateringer på de sakene Naturvernforbundet i Nordland jobber med. På lørdag reiste en delegasjon fra seminaret Nord og Ned som driver med dykking i Saltstraumen, et marint verneområde som har blitt tatt inn i vårt arbeidsprogram fordi det er store problemer med plastforsøpling fra fritidsfiske i dette helt unike økosystemet.

Med inspirasjon og forbedret kunnskapsgrunnlag returnerer vi hjem, klare for å fortsette kampen for at Norge skal bli det foregangslandet innenfor naturvern og klimatiltak som det utgir seg for å være.

Tilgjengelig videomateriale fra helgen: