Øyfjellet-rettssaken

Naturvernforbundet i Nordland støtter reindriftsutøvernes kamp mot Øyfjellet Wind.

Mandag 27.mai startet rettssaken mellom Norges største vindkraftverk, Øyfjellet Wind, og reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Motvind Nordland stod som arrangør for en støttemarkering til reindriftsnæringen, som ble holdt utenfor tinghuset i Mosjøen da rettssaken startet. Naturvernforbundet i Nordland deltok på støttemarkeringen, representert av Dag Johansen og Frode Solbakken.

Dag Johansen klar for å delta på støttemarkeringen

Naturvernforbundet i Nordland har i mange år jobbet med å forhindre kraftutbygging på bekostning av natur og menneskerettigheter. Naturvernforbundet i Nordland er sterkt engasjert i Øyfjellet-rettssaken, og har sendt ut en pressemelding som kan leses i sin helhet her:

Mange deltok på støttemarkeringen arrangert av Motvind

NRK Nordland var også til stede utenfor tinghuset , og i deres nyhetssending fikk Dag Johansen et fint innlegg om Naturvernforbundet i Nordland sitt arbeid mot naturtap og deres støtte til reinbeitenæringen. Innlegget kan ses her.

Naturvernforbundet i Nordland følger spent med på saken videre.