Landsmøte 2022 på Hamar

Vi takker for et godt og hyggelig landsmøte 22.-24. april på Hamar. Her finner du det viktigste fra landsmøtet.

Bilde fra landsmøtesalen 2022. Foto: Jenny Marie Sveen

Vedtatte dokumenter

Naturvernforbundet 2030

Vedtatt av landsmøte 2022

Naturvernforbundet skal fram mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. For å ha legitimitet i debattene om natur og miljø er det avgjørende at vi er mange og at medlemsmassen og våre aktive speiler befolkningen.

For å oppnå dette må vi: 

 • bygge organisasjonen vår på felles identitet, forankra i historien vår og med tro på fremtida
 • være en vanlig organisasjon å være med i og aktiv i for alle som vil bidra til et samfunn hvor menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet.
 • oppnå et representativt mangfold i medlemsmassen og i styrende organer i alle ledd
 • ha en god organisasjonskultur hvor vi har respekt for hverandre og jobber for felles mål
 • framheve variasjonen og det komplementerende mangfoldet i temaer vi jobber med, metodene vi bruker og hvem som støtter oss
 • skryte av seierne våre, og vise hva som er våre kjerneområder

Det er hele organisasjonens ansvar å nå disse målene. Landsstyret skal sørge for at det settes konkrete mål for perioden 2022 – 2024 om aktivitet, mangfold og medlemstall og at det lages en strategi for å nå disse.

Leders tale til landsmøte

Informasjon fra verkstedene fredag ettermiddag

Verksted 1: Hvordan bruke jussen til å bevege lokalpolitikken?

Naturvernforbundets mange aktive rundt i landet jobber konkrete saker om blant annet arealbruk og inngrep der lover og regler kan hjelpe oss i kampen. Men få av oss er jurister, så vi trenger litt hjelp. Hvordan kan vi bruke lovverket til å finne gode argumenter som kan overbevise politikerne? Når er det det er nyttig å klage på formelle vedtak eller gå til anmeldelser? Hvilke nyttige tips kan en miljøjurist gi oss som skal vinne konkrete, politiske saker ute i kommunene?

For å hjelpe oss med dette er vi så heldige å få advokat Tine Larsen på besøk. Hun vil trekke fram noen konkrete saker – en om hyttebygging, en om oppdrett og en om terrenginngrep uten vedtatt plan. Hun kommer med konkrete tips og råd. Dere som deltakere har også anledning til å sende inn noen helt konkrete spørsmål på e-post i forkant, og så skal hun prøve å besvare noe av det.

Konkret program:

 • Velkommen til verksted – Per-Erik Schulze, rådgiver i Naturvernforbundet
 • Tine Larsen, advokat i Dæhlin Sand Advokatfirma, innleder om de konkrete sakene og svarer på spørsmål relatert til disse
 • Tine svarer på innsendte spørsmål
 • Per-Erik forteller litt om relevante ressurser, som gode nettsider, som kan hjelpe oss i arbeidet
 • Avsluttende samtale med deltakerne, der Tine og Per-Erik svarer ut etter beste evne

Spørsmål? Kontakt fagrådgiver Per-Erik Schulze, pes@naturvernforbundet.no.

Verksted 2: Energieffektivisering – hvordan skal potensialet utløses?

Naturvernforbundets hovedbudskap er at vi må redusere energiforbruket. Det er den raskeste og mest miljøvennlige måten å skaffe nødvendig energi på. Betydelig økt satsing på energieffektivisering er nødvendig hvis vi skal greie å begrense global oppvarming til 1,5 grader og ta vare på naturen. Flere studier har vist at potensialet er stort, men for lite skjer. Vi inviterer til verksted for å få frem gode ideer til arbeidet både lokalt, nasjonalt og globalt. Hvordan kan medlemmer og lokallag arbeide for dette?

Verkstedet ledes av Terje Kronen, leder i Naturvernforbundets Energiutvalg.

Verksted 3: Medier: Medietrening. Hvordan få seg et flott medieoppslag?

Skal vi lykkes i miljøarbeidet er vi avhengige av å nå ut i mediene med vårt syn. I denne workshopen kan du lære en enkel metode for mediearbeid. Hvordan tenker en journalist? Hvordan gjøre en sak interessant for mediene? Vi presenterer noen tips og triks, og det blir tid til å jobbe praktisk. Ta gjerne med en egen sak.

Kursholdere: Tor Bjarne Christensen (kommunikasjonsrådgiver og journalist i Naturvernforbundet) og Rikke Agerup (kampanjerådgiver i Naturvernforbundet).

Spørsmål? Kontakt Tor Bjarne Christensen, tbc@naturvernforbundet.no.

Verksted 4: Slik får vi gjennomslag i kommune- og fylkestingsvalget!

Neste år er det igjen valgår. Naturtap og klimakrise er viktige saker, men får ikke automatisk oppmerksomhet. Vi ønsker at våre saker skal være viktige både for politikere, partier og velgere. For å få til det må også pressen interessere seg.  Denne workshopen skal handle om hvordan vi sammen kan få satt saker på agendaen og få samlet nok gjennomslag for våre standpunkt.  

Vi ber deltakerne i workshopen tenke på én eller to saker de mener kan påvirke politikere og velgere i lokal- og fylkestingsvalget. Vi ber om at saker meldes inn på forhånd, ved å sende de på e-post til Anne Guri Solem, innen utgangen av tirsdag 19. april. 

Workshopen blir en «lyn-prosess» hvor både tema og framgangsmåter skal dekkes, slik at resultatet blir konkrete innspill til organisasjonens arbeid.

Workshopen ledes av Anne Guri Solem, prosjektleder for Stortingsvalgkampanjen 2021.

Verkstedet hadde ikke digital presentasjon, og oppsummering vil bli sendt de påmeldte deltakerne.
Spørsmål? Kontakt Anne Guri Solem på ags@naturvernforbundet.no.