Du er her:

Sakspapirer

På denne sida ligg sakspapira til landsmøte. Endelege versjonar er lasta opp måndag 19. april 2021.

Under finner du sakene som skal behandles på Naturvernforbundets landsmøte. Ved å trykke på de ulike sakene vil du komme til hvert enkelt saksdokument. 

Sak 1     Åpning

Sak 2     Konstituering 

Sak 3     Leders tale (ingen sakspapirer til denne saken)

Sak 4     Årsmelding for 2021

Sak 5     Regnskap 2021 (samme sakspapir som til sak 4)

Sak 6     Uttalelser

              Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelser (kommer under landsmøtet)

Sak 7     Naturvernforbundets prinsipprogram

              Redaksjonskomiteens innstilling til prinsipprogram (kommer under landsmøtet)

Sak 8     Naturvernforbundets arbeidsprogram 2022-2024

             Redaksjonskomiteens innstilling til arbeidsprogram (kommer under landsmøtet)

Sak 9     Vedtektsendringer

Sak 10   Innkomne forslag

Sak 11   Valg

Sak 12   Avslutning (ingen sakspapirer til denne saken)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.10.2021