Innkalling og sakspapirer

Innkallinger og sakspapirer til landsmøtet 2024

Innkalling til landsmøtet 2024

Her finner du innkallingen til landsmøtet, med informasjonsskriv.

Sakspapirer til landsmøtet 2024

Sakspapirene til landsmøtet vil lastes opp og sendes ut til organisasjonen straks de er klare, og senest 11. oktober 2024, i tråd med fristene i vedtektene.