Du er her:

Sakspapirer

På denne sida ligg sakspapira til landsmøte.

Under finner du sakene som skal behandles på Naturvernforbundets landsmøte. Ved å trykke på de ulike sakene vil du komme til hvert enkelt saksdokument. 

Sak 1     Åpning

Sak 2     Konstituering

Sak 3     Leders tale (ingen sakspapirer til denne saken)

Sak 4     Årsmelding for 2021
              Kontrollkomiteens rapport

Sak 5     Regnskap 2021 (samme sakspapir som til sak 4)

Sak 6     Uttalelser (oppdatert 5. april)

              Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelser (Redaksjonskomiteens innstilling 23.04)

Sak 7     Naturvernforbundets prinsipprogram

              Redaksjonskomiteens innstilling til prinsipprogram 

Sak 8     Naturvernforbundets arbeidsprogram 2022-2024 (oppdatert med innkomne forlag 5. april)

             Redaksjonskomiteens innstilling til arbeidsprogram

Sak 9     Vedtektsendringer (oppdatert 5. april)

Sak 10   Innkomne forslag (Naturvernforbundet 2030)

Sak 11   Valg (oppdatert 6. april)

Sak 12   Avslutning (ingen sakspapirer til denne saken)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2022