Forslag til landsmøtet 2024

Her finner du skjema for innsending av forslag til sakene som behandles under landsmøtet. Lenke til skjemaene ligger nederst på denne siden.

1. Hva er et forslag?

Et forslag er din mulighet til å påvirke organisasjonen ved å foreslå endringer eller nye initiativer som du mener er viktige. Dette kan være endringer i eksisterende vedtekter og prinsipprogram, eller tillegg til dem. Alle utsendinger til landsmøtet har forslagsrett, i tråd med vedtektene §3-3. Alle forslag skal sendes inn digitalt via skjemaer som du finner nederst på denne siden.

2. Behandling

Vedtekter:
Vedtektene er selve ryggraden i Naturvernforbundets struktur.  Endringsforslagene kan ikke modifiseres, bare stemmes for eller imot. Vedtektsendringer krever to tredjedelers flertall for å bli vedtatt.

Prinsipprogram:
Prinsipprogrammet definerer organisasjonens politiske ståsted. Endringsforslag må også leveres innen 4. oktober, og nye forslag kan ikke fremmes under selve møtet. Endringer i innsendte forslag kan foreslås på landsmøtet. Vedtak om endringer i prinsipprogrammet gjøres med alminnelig flertall.

Arbeidsprogram:
Arbeidsprogrammet konkretiserer organisasjonens politiske målsettinger for kommende periode. Et forslag utarbeides av en komité og sendes ut til organisasjonen for høring i desember. Endringsforslag kan sendes inn frem til fristen fastsatt i forretningsordenen for landsmøtet. Arbeidsprogrammet vedtas med alminnelig flertall.

Uttalelser og andre forslag:
Lokal- og fylkeslagene har mulighet til å fremme egne saker for landsmøtet. Endringsforslag kan fremmes etter at de endelige sakspapirene er sendt ut, i henhold til fristene fastsatt i forretningsordenen. Uttalelser og andre forslag vedtas med alminnelig flertall på landsmøtet.

Når forslagene blir sendt inn, vil de bli behandlet av en redaksjonskomité som nøye gjennomgår hvert innsendte forslag.  Alle delegater vil motta en samlet oversikt over alle forslagene knyttet til de ulike sakene, sammen med anbefalinger om hvordan man kan stemme.

3. Frister

Det er viktig å være oppmerksom på fristene for å sende inn forslag:

  • 21. september: Dette er fristen for å sende inn forslag til uttalelser.
  • 4. oktober: Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram.

4. Trenger du hjelp?

Har du behov for hjelp med å sende inn forslag? Ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no så skal vi hjelpe deg!

5. Skjema for å sende inn forslag