Nei til bygging av fotballstadion på matjord

Bodø/Glimt sitt prosjekt om bygging av nytt fotballstadion på Thallevegjordet har nasjonal interesse. I deres eget bærekraftprosjekt «Action Now» har de lagt lista høyt, og initiativet har fått stor oppmerksomhet og har kommet på et tidspunkt hvor klubben har hatt stor sportslig suksess.

Bodø kart

Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022

Bærekraftsatsingen blir imidlertid punktert når de ber Bodø kommune og grunneier Nordland fylkeskommune om lov til å bygge et nytt stadion på 45 dekar av Rønvikjordene. Dette er noe av den beste matjorda i Nord-Norge. I en tid da vi vet at vi globalt må øke matproduksjonen med minst 40 prosent før 2050 og regjeringen har bedt alle kommuner om å stoppe utbygging av matjord, er det svært underlig at Bodø/Glimt kan fremme dette som en del av et bærekraftprosjekt.

Matjord er blitt noe av det mest verdifulle vi har. I dagens dramatiske situasjon kan import av mat raskt stupe. Norge er et fjelland, det vil si at vi har begrenset med jord per innbygger, og tallet går drastisk ned. I 2012 var det 1,63 dekar fulldyrka jord for hver nordmann. Det tilsvarende tallet for 1999 var 2,00 dekar.

Nasjonale retningslinjer sier at nedbygging av dyrket mark ikke skal skje. Det er likevel kommunene som tar avgjørelsen i hvert enkelt tilfelle

Byggeprosesser fører alltid til utslipp av klimagasser. Indirekte kan det bli ekstra stort ved nedbygging av matjord. Nedbygging av jordbruksområder betyr ofte at det utbygde arealet må erstattes for å kunne opprettholde produksjonsvolumet av mat. Ved oppdyrking av naturbeitemarker, myr eller andre naturtyper slippes det ut betydelige mengder klimagasser, noe som gjør en utbygging på dyrket mark ekstra klimabelastende.

Bodø/Glimt uttaler selv:
«Vi har ambisjoner om å bygge verdens mest bærekraftige arena for idrett og kultur. Vi skal skape en storstue som gjør Bodø og resten av landsdelen stolt.»

Men å bygge ned matjord er verken bærekraftig eller til å bli stolt av. Vi ser at en rekke grupper reagerer på argumentasjonen om bærekraft i dette prosjektet. Dette håper vi også Bodø/Glimt sine medlemmer ser.

Naturvernforbundet ber Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Bodø /Glimt ta innover seg de utfordringene vi faktisk står overfor, ikke minst usikkerhet innen matproduksjon, og endre sine utbyggingsplaner og bevare matjorda.