Veterangruppa

Naturvernforbundet har et forum for deg som er medlem av Norges Naturvernforbund og har fylt 60 år.

møte i veterangruppa

I 2009 ble Naturvernforbundets veterangruppe stiftet. Den består av Naturvernforbund-medlemmer over 60 år. 

Veterangruppa har som mål å bidra til å ta vare på Naturvernforbundets menneskelig ressurser og vedlikeholde og styrke organisasjonstilhørigheten og lojaliteten til medlemmer som over tid har ytt en innsats for organisasjonen, men er også et forum for deg som ønsker å gjøre slik innsats framover.  Vi er i dag i underkant av 100 medlemmer, blant dem også tidligere ansatte. Gjennomsnittsalderen øker, og vi blir gjerne flere. Noe for deg – eller noen du kjenner?

Bortsett fra den nedre aldersgrensen stilles, som nevnt, bare det enkle krav at du er medlem av Naturvernforbundet. Å være med i Veterangruppa får du med på kjøpet, og det ordnes uhyre enkelt. For å bli med og/eller få mer informasjon, kontakt Veterangruppas leder Kåre Olerud, kareolerud@hebb.no eller tlf. 950 73 320.