Hvordan starte et lokallag?

Brenner du for en viktig natur- eller klimasak? Ved å starte et lokallag i Naturvernforbundet blir du en del av landets største og eldste demokratiske miljøorganisasjon!

Naturvernforbundet aktiv gjeng

Lokallagene er ryggraden i Naturvernforbundet. I lokallagene bestemmer dere selv hvordan dere vil jobbe og med hvilke saker. Ditt og ditt lokallags bidrag i arbeidet vårt er det som definerer vår felles styrke i kampen for natur og klima.

Lokallagene og våre flere hundre tillitsvalgte legger ned en enorm frivillig innsats i kampen for naturen og klimaet. Sammen er vi en landsdekkende organisasjon som sammen hjelper hverandre og løfter hverandre opp.

Ved å starte et lokallag i Naturvernforbundet kan dere jobbe med en lokal natur- eller klimasak i deres område. Samtidig blir dere et tydelig stemme for naturens rettsvern i din kommune eller ditt område!

Hvordan stifter vi et lokallag?

Det viktigste for å stifte et lokallag er engasjement og mennesker. Dere må ikke være mange for å starte et lokallag. Et styre på tre personer holder i første omgang. Det viktigste er å komme i gang, slik at man kan bruke arbeidet i lokallaget til å få med flere på laget.

Det er vanlig at initiativtakere til et lokallaget samarbeider med fylkeslaget og/eller organisasjonsavdelingen i planleggingen frem mot et stiftelsesmøte.

Før stiftelsesmøtet skal alle medlemmene i lokallagets område ha mottatt innkalling senest to uker før møtet.

Saker til behandling på stiftelsesmøtet

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Lokallagets omfang (hvilke(n) kommune(r) dekker lokallaget)
  4. Vedtekter for lokallaget
  5. Økonomi i lokallaget
  6. Aktivitetsplan for det kommende året
  7. Valg

Nyttige dokumenter til stiftelsesmøtet

Etter stiftelsesmøtet leveres Stiftelsesprotokoll, vedtekter og andre vedtatte dokumenter til fylkeslaget og sentralt. Dette kan du gjøre her. Videre er det laget mange maler til årsmøtepapirer som kan være relevante, disse finner du her.

Spørsmål eller trenger du hjelp?

For spørsmål om og/eller hjelp til oppstartsmøte, ta kontakt med:

  • Fyleslaget ditt. Du finner kontaktinformasjonen under «kontakt våre fylkes- og lokallag her.
  • Organisasjonsavdelingen i Naturvernforbundet, organisasjon@naturvernforbundet.no eller på telefon 23 10 96 41.