Levere årsmøtepapirer

Her finner du informasjon om hvordan levere årsmøtepapirer etter gjennomført årsmøte i ditt lokal- eller fylkeslag.

Vi er i en overgangsfase, og derfor skal årsmøtepapirene fra 2024 leveres på e-post til organisasjonsavdelingen i Naturvernforbundet. Lokallag må huske at de også skal sende årsmøtepapirene til fylkeslaget.

Årsmøtepapirene kan sendes på e-post til organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no. Bruk emnet «Årsmøtepapirer 2024».

I e-posten er det viktig at følgende informasjon kommer frem:

Navn på lokal-/fylkeslaget årsmøtepapirene kommer fra.
Navn på den som sender inn årsmøtepapirene.

Frist for å levere årsmøtepapirer

I henhold til vedtektene må:
Lokallag levere årsmøtepapirer innen 1. april.
Fylkeslag levere årsmøtepapirer innen 15. april.

Hvilke årsmøtepapirer skal sendes inn?

I henhold til vedtektene må lokal- og fylkeslagene levere følgende årsmøtepapirer:

Årsmøteprotokoll

Årsmelding fra foregående år

Årsregnskap fra foregående år

Lagsmelding

I tillegg kan lokal- og fylkeslagene velge om de vil sende inn følgende dokumenter:

Budsjett for det kommende året

Arbeidsprogram/-plan for det kommende året

Uttalelser vedtatt av årsmøtet

Dersom årsmøteprotokollen ikke tydelig angir hvem som sitter i styret, ber vi om at dere i tillegg leverer utfylt skjema for styresammensetting, som dere finner sammen med malene til de ulike årsmøtepapirene.