Maler årsmøtepapirer

På denne siden finner du nyttige maler som lokallaget kan bruke i forbindelse med årsmøtene i 2023

Vi anbefaler at dere benytter våre maler for de ulike dokumentene, som er laget slik at de inneholder det som må være med.

Ved å trykke på de enkelte dokumentene under vil du laste ned de ulike malene. Malene er oppdatert for 2023. Nytt av året er at lagene skal sende inn en lagsmelding, denne ligner på tidligere dokument styresammensetting og representasjon, men er forenklet for alle lagene.

Årsmøtepapirer

Nyttige tips til planleggingen av neste år

Vi har laget et årshjul for 2023 med forslag til aktiviteter for lagene. I årshjulet er også datoer for de store nasjonale aktivitetene lagt inn. Årshjulet kan lastes ned her:

Nøkkeldokumenter for lagene

Vi har også maler for nøkkeldokumenter for lag: