Pause for landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet trekker i nødbremsen for muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land.

Øy norskekysten

Etter en bekymringsmelding fra Naturvernforbundet i februar 2022 om misbruk av ordningen har nå departementet innført en pause i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land.

– Flere steder har det blitt gjort monstrøse strandsoneinngrep for å plassere lakseoppdrett på land. Å gi oppdrettsnæringa gratis landkonsesjoner bærer helt galt av sted, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Bad om evaluering

Naturvernforbundet ba i februar regjeringen om å evaluere hele ordninga fra naturperspektiv.

-Kommunene ser ut til å gi frie tøyler for inngrepene. Her får vi et enormt press for store naturinngrep i kystsonen om ikke staten nå tar en tenkepause, sier Gulowsen. 

Tenkepausen er nå innvilget. Blant svakhetene som Naturvernforbundet påpekte finner vi:

– Definisjonen av «landbasert» er uklar.

– Standard miljøkrav og hensyn til allemannsrett og friluftsliv er ikke på plass.

– Konsesjonene deles ut vederlagsfritt.

– Konsesjonene på land deles ut løpende, uten samla vurdering.

– Prinsippet om teknologinøytral tillatelse oppmuntrer billigste, ikke beste teknologi.

Seks måneders stans

«Bakgrunnen for en midlertidig stans er at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø. Dette utfordrer regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land. Det pågår nå et arbeid i nærings- og fiskeridepartementet med utforming av et regelverk som skal hensynta disse utfordringene. Dette vil sendes på høring om kort tid. Den midlertidige stansen gjelder frem til departementet har fastsatt endringer i regelverket. I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder», skriver departementet i en pressemelding.

Naturvernforbundet forutsetter at regjeringen også bruker tenkepausen til å vurdere våre innspill om naturvern, teknologi og konsesjonssystem.

Toppbilde: Fleinvær. Foto: Kathryn James/CC BY-SA 2.0