Minnegave

En minnegave kan være et alternativ til en blomsterhilsen når noen går bort. Gir du en minnegave til Naturvernforbundet hedrer du minnet til den avdøde, og bidrar til at Naturvernforbundet kan ta vare på naturen. Vi er svært takknemlige for alle gaver.

Minnegave kan settes direkte inn på Naturvernforbundets kontonummer 7874 05 55986 (gavekonto) eller du kan betale via Vipps (nummer 13042).

  • Du kan bruke nettbank, Vipps (nummer 13042) eller en vanlig giroblankett for innbetaling av gaver.
  • I feltet ”betalingsinformasjon” skriver du minnegave og avdødes navn.
  • Mottaker: Naturvernforbundet, Mariboesgate 8, 0183 Oslo

Informasjon til giver:

Merk gaven med:

  •     Minnegave
  •     Navn på avdøde
  •     Oppgi navn på alle givere, dersom du betaler inn ett beløp på vegne av flere

Informasjon til pårørende:

Det er viktig at Naturvernforbundet blir informert om minnegavene som vil komme inn, slik at vi kan sende en oversikt over givere og det totale beløpet til pårørende.

Vi trenger kontaktinformasjon og navn til pårørende, samt navn på avdøde.

Vennligst oppgi denne informasjon per e-post til giver@naturvernforbundet.no eller på telefon 23 10 96 33.

Du kan opplyse i dødsannonsen at det ønskes en minnegave og at gaven kan settes inn på konto 7874 05 55986, merket med navnet på avdøde.