Jubileumsgave

En jubileumsgave til Naturvernforbundet er et miljøvennlig alternativ til å kjøpe eller motta gaver når fødselsdager eller andre jubileum skal markeres. Gir du en jubileumsgave til Naturvernforbundet, støtter du det viktige arbeidet for å ta vare på naturen. Vi er svært takknemlige for alle gaver.

Stadig flere velger å gi et bidrag til Naturvernforbundet når bursdager, bryllup, dåp, navnefester eller andre jubileum skal feires.

Jubileumsgaver kan settes direkte inn på Naturvernforbundets kontonummer 7874 05 55986 (gavekonto) eller du kan betale via Vipps (nummer 13042).

  • Du kan bruke nettbank, Vipps (nummer 13042) eller en vanlig giroblankett for innbetaling av gaver.
  • I feltet ”betalingsinformasjon” skriver du jubileumsgave og jubilantens navn.
  • Mottaker: Naturvernforbundet, Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Informasjon til deg som skal feire

Det er fint om Naturvernforbundet blir informert om jubileumsgavene som vil komme inn, slik at vi kan sende en oversikt over givere og det totale beløpet til deg.

Vi trenger kontaktinformasjon og navn til jubilanten(e).

Vennligst oppgi denne informasjon per e-post til giver@naturvernforbundet.no eller på telefon 23 10 96 33.

Informasjon til giver

Merk gaven med:

  •     Jubileumsgave
  •     Navn og adresse til jubilant
  •     Oppgi navn på alle givere, dersom du betaler inn ett beløp på vegne av flere