Elektrifisering av sokkelen

Det snakkes mye om elektrifisering av sokkelen fra land. Men hva betyr det egentlig? Og er det egentlig så smart?

Hva er elektrifisering?

For å drive en oljeplattform kreves det mye strøm. Derfor er det vanlig at oljeselskapene bruker gassen de henter opp fra feltet til å produsere strøm i små gasskraftverk på plattformen. Det gir utslipp av Co2.  

Elektrifisering handler om å erstatte disse utslippene med strøm fra land. På den måten kutter selskapene utslippene fra oljeplattformen og Norge kutter sine nasjonale utslipp. Olje- og gasssektoren står for de største utslippene i Norge. Mange mener derfor at elektrifisering av sokkelen er et viktig klimatiltak. Men er det egentlig det?  

3 grunner til at elektrifisering er en dårlig idé:

 1. Løser ikke hovedproblemet
  De største utslippene kommer ikke fra produksjonen av olje og gass, men når oljen og gassen vi selger brukes andre steder i verden. Klimaendringer er et globalt problem og dersom vi skal unngå farlige klimaendringer må vi fase ut all bruk av olje, kull og gass. Elektrifisering av plattformene løser ikke dette problemet.  
   
 2. Feil prioritering
  Vår fornybare strøm er en verdifull ressurs som skal brukes for å dekke mange tjenester og behov fremover. For eksempel strøm til husene våre, til bilene våre, og til grønn industri. Derfor handler det om prioritering. Dersom vi bruker strøm til å elektrifisere oljeplattformene, har vi mindre å bruke på andre formål. Da kan vi gå glipp av muligheter til å bygge ut grønn industri, eller til å skape flere miljøvennlige arbeidsplasser.  
   
 3. Rasering av naturen
  Elektrifisering av sokkelen vil kreve veldig mye strøm. Derfor er det et stort press for å bygge ut mer vindkraft på land på bekostning av naturen vår. Elektrifisering vil også kreve store naturinngrep på grunn av bygging av strømkabler ut til plattformene og nye kraftlinjer på land. Uten en sterk og robust natur vil vi heller ikke klare å bremse klimaendringene. Derfor er nedbygging av naturen et dårlig alternativ for å kutte utslipp.  

Hva er løsninga?

Verden har allerede funnet mer olje, kull og gass enn det er plass til om vi skal nå klimamålene. Derfor mener Naturvernforbundet at vi må starte omstillingen vekk fra olje og gass. Til mer bærekraftige løsninger. Vi mener at norsk olje- og gassutvinning må halveres innen 2030 og fases fullt ut innen 2040. Det må ikke gis noen nye oljelisenser på norsk sokkel, og all ny leting og prøveboring stanses. Med andre ord er det liten vits å kaste bort den dyrebare strømmen vår på en næring som skal fases ut. Snarere vil det gjøre omstillingen vanskeligere og dyrere.

Det finnes mange klimatiltak som er bedre enn å gi landstrøm til oljefelt. For eksempel å satse på energieffektivitet, kutte utslippene fra transport og en utfasing av olje- og gassbransjen. Hvis vi gjennomfører disse løsningene vil vi ha nok kraft til å dekke behovene våre samtidig som vi skåner naturen for en massiv kraftutbygging.  

En voksen lomvi og en baby dekket i oljesøl

Skal vi løse klimakrisen kan vi ikke lete etter mer olje. Derfor sier vi nei til nye norske oljefelt.

Vil du lese mer?