Myter om norsk olje & gass

Verden står overfor en alvorlig klimakrise, og det siste vi trenger er mer forurensende olje og gass. Dessverre spres det mange myter om hvorfor Norge kan fortsette som før – og overlate ansvaret for å kutte til andre.

Naturvernforbundet har gjennomgått flere påstander og utsagn som har versert i den norske oljedebatten. Hele verden må omstille sin energibruk vekk fra fossil energi – og når nær 90 prosent av all olje går til energiformål, er det viktig at Norge har omstillingsplaner som er i tråd med internasjonale klimamål.

Er norsk olje og gass en del av klimaløsningen?