Disse kampene har vi vunnet

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Ingen oljefelt i Arktis. Stans i 26. konsesjonsrunde. Disse seierne viser at det nytter å ta kampen for klima og sårbar natur.

Bli med på vinnerlaget du også!

1. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Ja til oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja! Heldigvis er dette blitt en selvfølge, men ikke uten mangeårig kamp fra Naturvernforbundet og flere andre. For 20 år siden var det få som trodde at vi skulle klare å holde områdene uten Lofoten, Vesterålen og Senja unna oljeselskapene. Heldigvis, takket være lokale ildsjeler, fiskere og frivillige miljøvernere klarte vi å snu en rekke politikere, partier og ikke minst flertallet i befolkningen til å støtte kampen. Sammen bygde vi folkebevegelse for oljefritt LOVESE! Og arbeidet ga resultater. I 2019 snudde til slutt også Arbeiderpartiet i saken Dermed er det i dag flertall mot olje og gassvirksomhet i torskens fødestue. HER kan du lese mer om hvorfor det er så viktig å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet.

2. Oljefeltet Wisting i Arktis

Equinor ønsker å pumpe opp olje i Arktis gjennom oljefeltet Wisting. Oljefeltet er dårlig nytt både for klima og det sårbare livet i Arktis. Saken har derfor vært svært viktig for Naturvernforbundet og flere av våre allierte. Planene om et stort oljefelt i Arktis fikk også massiv kritikk fra blant annet Miljødirektoratet og det har vært et enormt engasjement blant befolkningen! I november 2022 meldte Equinor at de har utsatt investeringsbeslutningen om å bygge ut oljefeltet Wisting til 2026. Årsaken var ifølge Equinor at kostnadene foreløpig er for store og at de etter en «helhetsvurdering» kom frem til at de ville utsette prosjektet. Vi har hele tiden pekt på den økonomiske risikoen det vil være å bygge ut et oljefelt svært langt nord i et krevende område uten eksisterende infrastruktur i nærheten. Samtidig er vi også overbevist om at Equinor sin beslutning ble påvirket av den massive negative oppmerksomheten. I denne saken jobber tiden på lag med oss. Klimatrusselen banker for alvor på døren og tanken på å bygge ut et nytt oljefelt i Arktis blir stadig mindre realistisk både i et økonomisk perspektiv og i et klimaperspektiv.

Markering mot Wisting i Oslo

3. Stans i 26.konsesjonsrunde

Banner hvorfor olje når løsningen er soleklar

Ved hjelp av SV har vi stanset utdelingen av nye oljelisenser gjennom 26.konsesjonsrunde. Det betyr at selskapene ikke lenger får alt de peker på!

I budsjettforhandlingene med regjeringen i 2022 fikk SV gjennomslag for at det ikke skal deles ut noen ny lisenser gjennom de ordinære konsesjonsrundene i løpet av stortingsperioden. Dessverre kan selskapene fortsatt få utdelt nye oljelisenser gjennom en annen tildelingsrunde som heter TFO (Tildeling forhåndsdefinerte Områder). Men også her har SV klart å legge inn noen begrensninger. For eksempel at det ikke skulle deles ut nye blokker innenfor iskantsonen i 2023. Men dette er selvsagt ikke godt nok. Skal vi klare å nå klimamålene kan vi ikke klenger lete etter mer olje eller bygge nye oljefelt. Det betyr at vi må stanse alle nye oljelisenser! Vil du bidra? Skriv under på vår underskriftskampanje HER.

Familie på tur i skogenFartein Rudjord

Kampen fortsetter! Vi skal ta vare på et levelig klima og naturen vår, både for oss og for de som kommer etter. Derfor trenger vi deg på laget!