Lofoten, Vesterålen & Senja

Ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!
Heldigvis er dette blitt en selvfølge, men ikke uten mangeårig kamp fra blant andre Naturvernforbundet.

Lofoten

Lofoten, Vesterålen og Senja er kjent for sine majestetiske fjell, storslåtte natur og idylliske fiskevær. Hvert år strømmer hundretusenvis av turister, klatrere, surfere, dykkere, fotografer og kunstnere til det slående vakre landskapet. Men Lofoten, Vesterålen og Senja har mer å by på enn vakker natur. Her er fødestua til verdens siste, robuste torskestamme som gir oss tusenvis av fiskemåltider og milliarder av inntekter hvert eneste år. Her hekker fastlandseuropas største sjøfuglkoloni og utenfor Lofot-øya Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev, også kalt havets regnskog.

Fiskens fødestue


Ingen andre steder i verden er et så lite område så viktig for flere av våre mest verdifulle fiskebestander som sei, hyse, sild og torsk. 70 prosent av fisken vi tar opp av Norskehavet og Barentshavet hvert år passerer Lofoten, Vesterålen og Senja i sine aller mest kritiske livsfaser, som fiskeegg og babylarver. Akkurat når de er mest sårbare for oljeforurensning. Dessverre ligger områdene hvor man tror det finnes olje midt i fødestua til torsken og de andre fiskeartene. Oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er derfor i direkte konflikt med fiskerinæringen. Selv et lite uhellsutslipp vil kunne få dramatiske konsekvenser for fiskebestanden, for fiskerinæringen og for marine pattedyr som vågehval, spermasetthvalen og sel som livnærer seg av fisken. Det er også dokumentert at luftkanonene som oljeindustrien bruker for å kartlegge havbunnen (såkalt seismikkskyting) skremmer bort fisken og dreper fiskeegg og larver som befinner seg i nærheten.

Stor risiko


All oljevirksomhet medfører en risiko. Selv med best tilgjengelig teknologi og oljevernberedskap finnes det ingen garanti mot ulykker. De siste årene har det vært en rekke større og mindre uhellsutslipp på norsk sokkel. Bare i 2015 hadde Statoil 21 alvorlige utslipp. Det største skjedde 7. oktober 2015 på Statfjord A-plattformen. Da slapp 6,3 kubikkmeter olje ut i sjøen i forbindelse med en losseoperasjon. Utenfor Lofoten finnes de mulige oljefeltene bare noen titalls kilometer fra land. Dette er for kort avstand til at naturen rekker å bryte ned eventuelle oljeutslipp. Utslippene vil med stor sannsynlighet nå land, hvor de vil søle til strandsonen og utgjøre langvarig fare for de verdifulle kystressursene. Sjøfugl er svært sårbar mot oljesøl. I perioder hvor de legger egg eller skifter fjær er mange sjøfugl konsentrert på ett sted. Forskning har dokumentert at én oljedråpe er nok til å ødelegge isolasjonen i fjærdrakten til sjøfuglene slik at de fryser i hjel. Dessverre er lundefuglen og flere andre sjøfugl allerede i dramatisk nedgang. Ifølge Norsk institutt for naturforskning er bestanden av lundefugl bare en tredjedel av hva den var for 30 år siden. I verste fall vil et oljeutslipp kunne bety kroken på døra for den hardt svekkede lundefuglbestanden og andre truede sjøfugler.

De negative konsekvensene av oljevirksomhet i kombinasjon med sårbare og unike naturverdier gjør at konklusjonen er soleklar. Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag advarer alle mot at det åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Menneskeskapte klimaendringer


Menneskeskapte klimaendringer truer livsgrunnlaget vårt og er en av de største utfordringene verden står overfor. Ifølge FNs klimapanel må minst 75 prosent av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende for å unngå farlige og irreversible klimaendringer på mer enn to graders oppvarming. Under klimaforhandlingene i Paris ble man enige om å øke ambisjonene til å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Det betyr at vi må la enda mer olje, kull og gass forbli under bakken. Det vil derfor være naturlig å la oljen ligge i de aller mest sårbare og verdifulle havområdene og der risikoen for negative konsekvenser av oljevirksomhet er størst, som i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Grønne arbeidsplasser er framtida


Kampen for oljefrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja handler ikke bare om å ta vare på Norges viktigste matfat. Det handler også om hva vi skal leve av i framtida. Rapporten Framtid i Nord fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at potensialet for arbeidsplasser innenfor marine næringer i Nord-Norge er større enn arbeidsplassene man regner med å få ved en åpning av området for oljeboring. I tillegg risikerer oljevirksomheten å ødelegge for de fornybare næringene som allerede er i vekst. Det finnes i dag 6500 arbeidsplasser innenfor reiseliv og fiskeri i Lofoten, Vesterålen og Senja. Naturvernforbundet mener det er på tide å sette en stopper for den forurensende olje og gassnæringen og heller satse på fornybare og grønne arbeidsplasser.