Wisting

Equinor planlegger å pumpe opp olje i Arktis gjennom oljefeltet Wisting. Dette vil bidra til økte utslipp tilsvarende 4 ganger Norges nasjonale utslipp og sette det sårbare livet i Arktis i fare.

dyr i Arktis

Equinor planlegger å pumpe opp olje i Arktis gjennom oljefeltet Wisting. Om Equinor får tillatelse til å bygge dette oljefeltet, blir Norge landet som bygget verdens nordligste oljefelt – i det sårbare Barentshavet – midt i en klimakrise. Her er 5 gode grunner til at oljefeltet aldri må bygges

Her er 5 grunner til at Wisting aldri må bygges

1. En klimabombe

Oljefeltet Wisting vil bli en klimabombe og føre til store klimautslipp. Dersom oljefeltet blir utbygd vil utslippene fra forbrenning være på 200 millioner tonn CO2. Det tilsvarer hele Norges klimagassutslipp i fire år, 100 millioner biler i ett år eller 50 kullkraftverk årlig.

Ifølge Equinor skal feltet settes i drift i 2028 og deretter skal det produsere olje i minst 30 år – altså åtte år etter at verden må være i nullutslipp. Dersom vi skal nå Parisavtalens ambisjoner om å unngå mer enn 1,5-graders oppvarming er det ikke lenger rom for å bygge ut nye oljefelt.

2. Gambling med det sårbare livet i Arktis

Oljefeltet Wisting ligger svært langt mot nord, kun 50 kilometer fra iskantsonen. Et oljefelt så nær iskanten vil sette den sårbare naturen i Arktis i akutt fare. Dersom det skulle skje en oljeulykke her, vil det kunne få katastrofale konsekvenser.

Oljefeltet Wisting ligger også midt i sjøfuglenes hjem. Flere rødlista fugler som hekker på Bjørnøya må svømme forbi oljefeltet når de er på sitt aller mest sårbare. Under svømmetrekket fra Bjørnøya tar pappalomvien med seg ungen sin og svømmer forbi oljefeltet på vei til oppvekstområdet. Da kan hverken pappaen fly, fordi han skifter fjær, og heller ikke ungen, som da fortsatt er for liten. Derfor kan selv et lite oljeutslipp være dødelig for disse utrydningstrua sjøfuglene. Vi putter ikke gift i maten til ungene våre. Da bør vi heller ikke plassere et oljefelt i matfatet til fisk, sjøfugl, hval og isbjørn

3. Manglende oljevernberedskap

Dersom Wistingfeltet blir godkjent blir det trolig verdens nordligste oljefelt, hele 300 km fra land. Den lange avstanden til land, fare for is, høye bølger, lang mørketid og kraftige vinterstormer gjør prosjektet spesielt risikabelt. Dersom det skulle skje en alvorlig ulykke vil ikke oljevernberedskapen være god nok til å kunne hindre at oljen treffer de aller mest sårbare områdene i Arktis. Dersom oljen for eksempel skulle nå de kystnære områdene ved Bjørnøya, viser beredskapsanalysen fra DNV at man i snitt bare vil klare å fange opp 7,8 prosent i vinterhalvåret.

4. Elektrifisering med kraft fra land

For å drive oljeproduksjonen på oljefeltet Wisting ønsker Equinor å elektrifisere plattformen med strøm fra fastlandet vårt. Det betyr at de vil legge beslag på den verdifulle, fornybare energien vår for å drive et oljefelt som aldri burde bygges ut. For at Wistingfeltet kan elektrifiseres må det også bygges en strømlinje fra Skaidi til Hammerfest, gjennom et viktig reinbeiteområde som allerede er hardt presset som følge av gruveindustri og planer om vindkraft på land. Til sammen utgjør alle disse planene en trussel mot den samiske urbefolkningens rettigheter til å drive med rein i området.

5. Vil forsinke grønn omstilling

I media har Equinor forsøkt å skape et bilde av at Wisting vil “skape” 4000 arbeidsplasser i syv år. Det er en feilaktig fremstilling, og hviler på en vanlig misforståelse av ringvirkningsanalyser. I virkeligheten blir arbeidsplasser bare skapt dersom arbeidskraft er tilgjengelig og ikke opptatt med annet arbeid. I virkeligheten er det ikke mangel på arbeidsplasser, men på folk som kan gjøre jobben. Equinors ringvirkningsanalyse innrømmer at prosjektet ikke vil “skape” nye arbeidsplasser, men snarere binde opp arbeidere som ellers ville jobbet med noe annet. Utbygging og drift av Wisting vil med andre ord beslaglegge penger og arbeidskraft som kunne vært brukt til å utvikle nye, grønne næringer. Næringer Norge vil trenge i framtiden, og næringer vi bør posisjonere oss på nå.

Fakta om Wisting:

  • Wisting er et oljefelt som ligger 300 km fra Finnmarkskysten
  • Feltet er planlagt å produsere hovedsakelig olje på om lag 500 mill. oljefat, og en liten andel gass.
  • Equinor vil være operatør med 35 % eierskap, sammen med Lundin Energy (35 %), Petoro (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %)
  • Wisting er oppkalt etter polarforskeren Oscar Wisting som sammen med Roald Amundsen var de første i verden til å nå begge polene. 

Dette kan du gjøre:

Meld deg inn i Naturvernforbundet, og hjelp oss å stoppe Wisting!

Naturvernforbundet jobber for å få politikerne til å forstå at vi ikke kommer til å nå våre klimamål om vi fortsetter å bore etter olje. Jo flere som forstår alvoret i klimakrisen og betydningen av dagens oljepolitikk, jo lettere vil det være å få politikerne med på endring. Vi klarte å stoppe oljeboring utenfor Lofoten, nå skal vi stoppe Wisting! Med din støtte kan vi fortsette arbeidet for å ta vare på klimaet vårt, slik at våre barn og barnebarn kan vokse opp i den samme naturen som vi har gjort.