Fra Trøndelag til København… og videre

Europas fjerde mest trafikkerte flystrekning går mellom Trondheim og Oslo. Men det finnes alternativer til fly, også fra Trøndelags hovedstad – selv om ras har vingeklippet jernbanen. Vi gir deg guiden til togreiser fra Trondheim til kontinentet!

Bryggerekka ved Nidelva i Trondheim.

Hvorfor skrive en egen guide for togreiser fra Trondheim og sørover? Jo, fordi tilbudet er bedre enn det kan se ut som ved første øyekast. Det går nemlig to hovedruter fra Trondheim: via Oslo og via Sverige. Ingen andre aktører har satt sammen rutetidene her (selv om SJ burde ha hatt interesse av det), og presentert dette som en helhet. Så da gjør vi det.

Guiden er oppdatert med tidene fra september til desember 2023, inkludert omlegginger på grunn av flommen i Gudbrandsdalen i august 2023. På grunn av det reduserte togtilbudet har vi valgt å ta med alle de tre ulike reisemåtene langs bakken som nå er tilgjengelige mellom Trondheim og Oslo: SJs tog på Dovrebanen, SJs tog på Rørosbanen og Vys busser til Lillehammer/Oslo med tilknytning til tog – i tillegg til forbindelser gjennom Sverige. Alle forbindelser fra Trondheim til Oslo vises – men på returen til Trondheim vises bare de forbindelsene som er mest relevante for reiser fra København/Göteborg.

Vil du at det skal bli lettere å reise miljøvennlig?

Støtt oss i arbeidet for å styrke de grønne transportmidlene!

Legg merke til at ruteendringer, banearbeid og slikt kan forskyve tider og forbindelser. Dobbeltsjekk alltid rutetidene for den dagen du skal reise på operatørenes egne reiseplanleggere. Du finner lenker til dem i denne saken.

Sørover

Rutetider i pdf:

Via Östersund

To ganger daglig, 07.31 og 16.48, kan du ta SJ Nords tog fra Trondheim til Storlien. Toget har forbindelse til Norrtågs lokaltog mot Åre, Östersund og Sundsvall. Dette toget korresponderer så med tog videre i Sverige.

Morgentoget korresponderer med SJs dagtog fra Sundsvall til Stockholm som er framme 17.38. Dette er litt for sent til å nå nattoget mot Hamburg direkte fra Stockholm, men tar du neste SJ Snabbtåg fra Stockholm 18.22 mot Malmö tar du det igjen der: SJs nattog venter i en time i Malmö. Snälltåget, det andre nattoget mot kontinentet, kan du ikke rekke. Med Snabbtåget kan du også være i København 23.49 samme kveld, med bytte til Öresundståg i Malmö.

Ettermiddagsavgangen, 16.48 fra Trondheim, korresponderer med SJs nattog fra Duved/Åre/Östersund til Stockholm og Göteborg. Det er lengre byttetid i Östersund enn i Duved eller Åre, så jeg anbefaler oftest å bytte der hvis du får valget – men du kommer uansett på samme tog videre. Ankomsttid i Stockholm 05.15, og i Göteborg 08.15. Du kan være i København 11.25 neste dag (12.25 på søndager) med bytte i Stockholm, eller 12.29 alle dager med bytte i Göteborg for de som liker å sove litt lenger.

Jeg anbefaler å kjøpe direkte billett fra Trondheim til Stockholm eller Göteborg (eller dit du skal i Sverige) via SJ Sveriges nettside. Da er du sikret i tilfelle forsinkelser. Det ser ikke ut til å være mulig å bestille direkte billett Trondheim-Hamburg som inkluderer nattoget fra Malmö, så da må du dele opp bestillingen. Men det burde ha vært mulig.

Forbindelsene nordover i Sverige, mot for eksempel Umeå, Luleå, Haparanda og Kiruna/Narvik, innebærer ofte venting i Sundsvall. Sjekk disse på nettsidene til SJ Sverige eller på den svenske reiseplanleggeren Resrobot (som også inkluderer busser).

Via Oslo

Været har ikke vært snill med Dovrebanen i 2023. Ei bru ved Ringebu har kollapset, og togforbindelsen mellom Trondheim og Oslo opprettholdes med to tog daglig på Rørosbanen (ett direkte, ett med bytte på Hamar) samt tre togforbindelser på Dovrebanen med buss mellom Dombås og Lillehammer. I tillegg går Vys busser Trondheim-Lillehammer 3-4 ganger om dagen med forbindelse til tog Lillehammer-Oslo. Vy kjører også nattbuss – men nattoget er innstilt.

Fra Oslo er det forbindelse med Vys tog mot Göteborg, der det går tog med både SJ og Öresundståg videre mot Malmö og København som beskrevet i min guide til «melkeruta» mellom Oslo og Hamburg.

Korrespondansen i Oslo er ikke alltid den beste, men det finnes gode muligheter for å komme seg frem. Billetter må kjøpes i flere etapper: fra Trondheim til Göteborg hos Entur, og videre slik som beskrevet i «melkeruteguiden». Velger du Vys bussløsning, må bussen kjøpes på deres nettside. Da er det mest praktisk å kjøpe billett hele veien til Göteborg på www.vy.no.

Morgentoget på Rørosbanen 05.37 (mandag-fredag) er i Oslo 13.02. En kjapp lunsjpause, og så kan du klyve på toget mot Göteborg 14.10. Du kan være framme i Malmö klokken 21.51, i god tid før nattogene fra Snälltåget og SJ mot Hamburg og Berlin. København når du klokken 22.29.

Ulike midt-på-dagen-tilbud får deg til Oslo i tide til Vys nattbuss mot København klokken 22.50. Du kan også ta nattbuss fra Trondheim, og nå togene 08.08 (lørdag) eller 10.10 (alle andre dager) fra Oslo, som kan få deg helt til Hamburg samme kveld.

Flixbus har også en nattbuss enkelte netter med avgang fra Oslo 23.59, som går helt til Praha via København, Hamburg og Berlin.

For å komme raskere frem kan det være verdt å sjekke om Vy/Bus4You eller Flixbus kjører busser mellom Oslo og Göteborg som passer bedre med tidene – det skjer ofte, på denne strekningen er busstrafikken betydelig mer hyppig enn togtrafikken. Det er imidlertid varslet nær dobling av antall togavganger fra 10. desember 2023 mellom Oslo og Göteborg.

Nordover

Rutetider i pdf:

Via Sverige

Med en svært tidlig start i København kan du nå Trondheim samme dag med dagtog gjennom Sverige. Natt til lørdag og søndag kan du hoppe på nattoget som kommer fra Berlin/Hamburg, på Københavns Lufthavn Kastrup stasjon klokken 03.30 på natta. Det tar deg til Stockholm 09.55, der det er togforbindelse videre til Sundsvall 10.21. Dette toget korresponderer videre med Norrtåg fra Sundsvall til Storlien, og SJ Nords tog til Trondheim, der du er framme 20.28. Dette er den foretrukne forbindelsen hvis du skal reise helt fra Berlin/Hamburg eller lenger sørfra.

Et sannsynligvis behageligere alternativ er å reise fra København 16.21 med Snabbtåg direkte til Stockholm, deretter nattog til Östersund og morgenforbindelsen via Storlien til Trondheim. Du er da framme i Trondheim 11.04 neste dag. Denne forbindelsen går hver dag.

Billetter finner du på SJ Sveriges nettside for hele strekningen fra København til Trondheim.

Via Oslo

Innstillingene på grunn av flommen i Gudbrandsdalen har vingeklippet togtilbudet mellom Oslo og Trondheim. Likevel: med bytter i Göteborg og Oslo kan du reise fra København 05.27 og være framme i Trondheim samme kveld, eller 13.27 for å nå nattbussen fra Vy mellom Oslo og Trondheim. Du kan også ta nattbussen mellom København og Oslo fra Vy/Bus4You 22.30 (sjekk nettsidene for nøyaktige tider), og ha tid til en frokostpause i Oslo før morgenforbindelsen til Trondheim 08.02.

Billetter kjøpes på Skånetrafikens app for Øresundståg København-Göteborg, på SJs nettside for SJs tog (København) Malmö-Göteborg og hos Entur for Göteborg-Trondheim. Vys bussløsning mellom Lillehammer og Trondheim kan ikke kjøpes hos Entur, kun på www.vy.no.

Generelt

På grunn av at man har to ruter å velge mellom, er Trondheim den byen i Norge med best forbindelser mot kontinentet ved siden av Oslo. Trondheim-København med tog er både oppnåelig og trivelig, både gjennom Norge og gjennom Sverige.

Men også her er det mangelen på nattog mellom Oslo og København/Hamburg som skurrer, og gjør forbindelsen dårligere enn den kunne ha vært. Naturvernforbundet arbeider for et bedre togtilbud fra Oslo og sørover mot kontinentet, både med dag- og nattog.

I tillegg har flommen etter uværet «Hans» vært særdeles ublid mot spesielt Dovrebanen. Naturvernforbundet krever at ei permanent jernbanebru over Lågen må komme på plass så snart som mulig, må prioriteres foran konkurrerende veiprosjekter, og finansieres utenfor Bane NORs ordinære budsjett.

Videre fra København

Fra København går det relativt hyppige tog til Hamburg, som er Nord-Europas togknutepunkt. DSB og Deutsche Bahn kjører disse togene i samarbeid. Herfra er det forbindelser i alle retninger, for eksempel går det tog til Berlin hver halvtime (med forbindelser til hele østre Europa), tre tog i timen (langs forskjellige ruter) til München (med forbindelser mot Østerrike, Ungarn og Italia), og tog minst hver time til Köln (med forbindelser til Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Storbritannia).

Fra Hamburg går det også et par «gammeldagse» langtravere av noen tog. Direktetoget til Budapest, samt direktetogene til Zürich, er eksempler på slike. Hver natt går det to nattog med ligge- og sovevogner, ett til Basel/Zürich (med forbindelser til Paris, Lyon, Rivieraen og Spania, samt Italia over Chiasso/Como) og ett til Wien (med forbindelser til Ungarn, Romania og Balkan) og Innsbruck (med forbindelser til Italia over Brennerpasset).

Rutetider for disse forbindelsene finner du ved å søke på Deutsche Bahns reiseplanlegger. Her kan du også kjøpe billetter til nær sagt alle tog i, til, fra og gjennom Tyskland, samt internasjonale billetter helt fra Stockholm/Göteborg og sørover, så lenge reisen går til Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Østerrike eller utvalgte byer i Polen eller Tsjekkia. Skal du til andre land som deltar i DBs Sparpreis-samarbeid, må du dele opp bestillingen ved en tysk stasjon. Og skal du til land som ikke deltar i samarbeidet (for eksempel Spania), bestiller du til grensen med DB og med landets egne bestillingssystemer videre.

Men det er et par unntak: skal du ta Nightjet-nattogene, må du bestille disse på ÖBBs nettside hvis du skal kombinere dem med andre tog. Og tog fra Snälltåget, SJ, Thalys og Flixtrain må kjøpes på selskapenes egen nettside.

Les flere reiseguider fra Naturvernforbundet!