Skriv under for jernbanen

Etter brukollapsen på Dovrebanen i august er situasjonen kritisk for person- og godstrafikken. Vil du få jernbanen tilbake på beina? Signer denne underskriftskampanjen!

Ei kollapsa jernbanebru til venstre for ei tilsynelatende uskada veibru, mot grønn åsside og grå himmel
Det ble full stans for jernbanen da Randklev bru brøt sammen under ekstremværet Hans. Foto: Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire og Naturvernforbundet går sammen om en underskriftskampanje med fire krav for å få jernbanen tilbake på beina. Kampanjen utdypes nederst. Våre krav:

  • Ei permanent jernbanebru over Lågen prioriteres foran konkurrerende veiprosjekter, og finansieres utenfor Bane NORs ordinære budsjett.
  • Rørosbanen oppgraderes for å ta unna trafikk og styrke beredskapen i møte med klimaendringene.
  • Nasjonal transportplan setter av mer penger til å bedre kapasiteten og punktligheten på jernbanen.
  • Myndighetene gjør det mer attraktivt å frakte gods med tog, slik at trailertransporten på veiene reduseres, blant annet i form av økonomisk kompensasjon når banenettet svikter.

Signer kampanjen!

Ved å signere kampanjen stiller du deg bak de fire kravene over.

Jernbanen tilbake på beina

I juni meldte Bane NOR at det ikke var plass til flere tog mellom Oslo og Trondheim. I august ble Dovrebanen delt i to av ekstremværet Hans ved at Randklev bru like ved Ringebu, kollapset i flomramma Gudbrandsdalslågen. Situasjonen er kritisk for både person- og godstrafikken. Bane NOR jobber for fullt med midlertidige løsninger for jernbanen og trenger all hjelp de kan få. Å få på plass igjen ei jernbanebru over Lågen er det viktigste investeringsprosjektet for Samferdsels-Norge nå. Den må prioriteres foran konkurrerende prosjekter slik som ny firefeltsbru over samme elv.

Behov for å styrke klimaberedskapen

Brukollapsen på Dovrebanen rammer hardt ikke bare fordi kapasiteten var sprengt fra før, men også fordi Rørosbanen har lavere standard, etter å ha blitt nedprioritert i flere tiår. Også denne banen må elektrifiseres. Det vil også styrke beredskapen i møte med klimaendringene. Vi trenger også flere og lengre kryssingsspor mellom Oslo og Trondheim for å møte framtidas behov for miljøvennlig transport.

Ekstremværet Hans var en av de dyreste naturkatastrofene i norgeshistorien. Med klimaendringene kan vi forvente både flere og dyrere ekstremvær framover. Skadene etter uværet, og særlig brukollapsen ved Ringebu, minner oss om hvor sårbare vi er, og det er et tankekors at nettopp ekstremvær kan tvinge reisende vekk fra de mest klimavennlige reisemåtene. Det krever både penger og planleggings- og utbyggingskapasitet å vedlikeholde og utbedre jernbanenettet for framtida.

Tømmer på et godstog, mot blå himmel. I forgrunnen ser vi gjenskinnet av en smilende person i ei vindusrute, bildet er tatt inne fra et persontog.
Med jernbanen tilbake på beina kan tømmeret igjen gå på skinner, som i juli 2023. Foto: Pernille Bonnevie Hansen.

Sats på jernbanen!

I mange år har jernbanen blitt sultefôret, og det er på tide at Stortinget prioriterer utbedring av jernbane og vedlikehold av både vei og bane over nye motorveiprosjekt. Nasjonal transportplan må prioritere økt kapasitet og punktlighet på jernbanen, slik at toget blir mer attraktivt og skinnene har plass til alle som ønsker å reise eller sende gods på mest miljøvennlig måte.

Er du enig? Skriv under for jernbanen!