Fly

Fly er den mest miljøskadelige transportformen som fins. Den må reduseres, og det gjøres best ved å gjøre det dyrere å forurense og samtidig gjøre mindre miljøskadelige alternativ til fly mer attraktive.

Norge er på europatoppen i flyreiser innenriks, og ifølge tall fra Eurostat flyr vi fire ganger så ofte innenriks som svenskene. Stadig vekst i flytrafikken gir også voksende klimagassutslipp, og ifølge Miljøstatus har klimagassutslippene fra innenriks flytrafikk i Norge økt med 24 prosent fra 1990 fram til 2009.

Naturvernforbundet jobber for bedre alternativer til fly. I tillegg jobber Naturvernforbundet mot kapasitetsutvidelser av de store norske flyplassene, som tillater fortsatt vekst i flytrafikken.

Visste du at…

… 89 prosent av verdens befolkning hadde aldri flydd i 2018?
Forskerne mener at 1 prosent av alle menneskene i verden står for minst halvparten av utslippene av klimagasser fra flyreiser.

Aktuelt: