Utenlandsferie uten fly eller bil

De aller fleste av oss velger flyet eller bilen når vi skal ut av Norge. Men det finnes alternativer som gir mindre utslipp og energiforbruk.

Da Norge åpnet for fritidsreiser utenlands etter pandemien, skjøt flytrafikken fart på nytt. Daglig er det nå mer enn 100 avganger utenlands fra norske flyplasser. Det er fortsatt noe mindre enn før pandemien, men politiske tiltak for å fremme flytrafikken gjør at passasjerene strømmer tilbake.

Flere ordninger fremmer fly

– Flypassasjeravgiften ble fjernet for å bedre økonomien i flytrafikken. I tillegg har utenlandstrafikken med fly alltid vært fritatt fra CO2-avgifter. Avinor gir tilskudd for både etablering og markedsføring av nye ruter, og passasjerene som velger fly belønnes med tax-free. Det er med andre ord flere ordninger som bidrar til å fremme det minst miljøvennlige reisealternativet, forklarer Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Derfor har Naturvernforbundet satt sammen en guide for å vise at det går an å komme seg utenlands uten fly eller bil. Tog, busser og ferjer forbinder Norge med både Sverige, Danmark og Finland, med muligheter for å reise videre ut i verden langs bakken. Pandemien har lagt en demper på reisevirksomheten utenlands, men etter hvert som restriksjonene nå oppheves i flere land øker trafikken. Da er det viktig å vise at det finnes alternativer til det utslippsintensive og svært energikrevende flyet.

Har oversikt over alternativer

I Naturvernforbundets guide finner du oversikt over tilbudet som finnes. Busser fra Troms og Finnmark til Finland med overgang til finske nattog, lokalbusser, ekspressbusser og tog over grensa til Sverige og mer eller mindre velkjente båtruter nevnes. Samtidig får du en pekepinn på hvordan du reiser kollektivt videre fra dit du kommer i Sverige, Finland eller Danmark, så du slipper å ha med bil. De fleste land har nemlig et tilbud på tog og buss som er mer anvendelig, rimeligere og mer velbrukt enn det norske, men det kan være vanskelig å finne ut hvordan man kjøper billetter, finner rutetider og planlegger reisen. Systemene er nemlig temmelig forskjellig i de ulike landene man reiser gjennom, til forskjell fra det standardiserte systemet på fly.

Ønsker bedre tilbud

Naturvernforbundet ønsker at særfordelene til flyet skal fjernes, og at tilbudet på tog til utlandet skal forbedres.

– Flyene bør betale for sine utslipp. Samtidig bør taxfree-ordningen og Avinors støtteordninger avvikles. I tillegg bør togtilbudet mot utlandet bedres. Både linjene Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg-København bør få flere avganger, og det bør etableres nattog mot København og kontinentet. Det må også bli enklere å kjøpe billetter og å få oversikt over hvilket tilbud som faktisk finnes, sier Schlaupitz.

Artikkelforfatteren er administrator i Facebookgruppa Togferie.

Artikkelen ble først publisert i Natur & miljø nr. 2-2021.