FNs Naturavtale

Den internasjonale avtalen som ble inngått i desember 2022 skal bidra til å stoppe menneskelige ødeleggelse av natur og begynne å gjenopprette det som har gått tapt.

Verden har aldri satt seg så høye mål om naturvern og mangfold som nå. Naturavtalen, med tittelen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Avtalen har fire mål og 23 delmål som alle land på COP15 forpliktet seg til å nå innen 2030.

Kilder: fn.no

Fartein Rudjord

Vil du kjempe for naturen?

Det vi gjør de neste syv årene, har konsekvenser for de neste tusen årene. Ikke vær en del av problemet, bli en del av løsningen!