Gjennombrudd for mer naturvern

Før FNs naturtoppmøte i Canada har mer enn 100 land blitt enige om at minst 30 prosent av land og hav bør vernes. Dette er et mulig kjempegjennombrudd for naturvern.

FNs natursjef Elizabeth Maruma Mrema åpner CBD COP15 i Montreal, Canada.

Enigheten er er et kjempegjennombrudd for naturvern. Landene står nemlig fritt til å følge opp sine lovnader, uansett hva som blir utfallet av de internasjonale forhandlingene. Naturvernforbundet forventer at lovnadene blir fulgt opp av landene etter toppmøtet.

7. desember 2022 åpner høynivåforhandlingene på FNs naturtoppmøte i Montreal. Der skal landene bli enige om hvordan Biodiversitetskonvensjonen fra 1992 skal følges opp frem mot 2030.

Truls GulowsenFartein Rudjord
Truls Gulowsen.
Foto: Fartein Rudjord

– Over 100 land i verden har i forkant av FNs naturtoppmøte blitt enige om at minst 30 prosent av land og hav bør vernes. Norge er med i denne høyambisjonskoalisjonen. Dette er et kjempegjennombrudd for sterkere vern av naturen, uavhengig av forhandlingsresultatet på COP15 i Montreal, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet, som er Norges største nettverk av aktive naturvernere.

Naturen taper

– Naturvernforbundet ser hver eneste dag hvorfor naturen taper, fortsetter han.

– I møte med bunntråling, veibygging og byutvikling, oppdrettsanlegg, vindkraftanlegg eller flatehogst levnes viltlevende dyr og planter ofte liten sjanse. Bit for bit forsvinner artenes og bestandenes leveområder.

Når et kystområde tømmes for fisk, eller en turskog raseres, forsvinner også livskvalitet og næringsgrunnlag for oss som bor der. Naturvernforbundets lokallag og andre miljøinteresserte bruker mangfoldige timer frivillig på forsvar av lokale naturområder hver eneste dag, men opplever å ikke bli lyttet til av forvaltning og politikere. Dette er blant hovedspørsmålene på FNs naturtoppmøte de neste to ukene. Naturmangfoldet trenger bedre beskyttelse, både gjennom flere og bedre verneområder der naturen får fred til å bygge seg opp, og gjennom at høsting og bruk av naturen forholder seg til tålegrenser.

– Naturvernforbundet forventer at Norge, sammen med de andre landene i High Ambition Coalition for Nature and People, tar ambisjonene med hjem og iverksetter dem i sterkere naturvern etter toppmøtet. En god start vil være å la naturen få forrang i flere konkrete saker, for eksempel der hytte- og veibygging spiser natur, gruvedumping stjeler fjorder eller tråling tømmer havet.

Les hva som er Norges forhandlingsposisjon under naturtoppmøtet i Montreal her!

Bakgrunn:

Naturvernforbundet og andre norske miljø- og sivilsamfunnsorganisasjoner følger forhandlingene tett, og har levert tydelige anbefalinger til Norge.

Natur & Miljø, Naturvernforbundets medlemsmagasin, viste i siste nummer hvordan naturen taper både på land og i sjøen i Norge, selv inne i såkalte verneområder. Behovet for sterkere vern er akutt.

Friends of The Earth, Naturvernforbundets internasjonale nettverk av miljøaktivister, avslører hvordan store globale næringslivsaktører forsøker å svekke naturavtalen og grønnvaske egen innsats.

Norge har forpliktet seg til å støtte 30 prosent vern av land og hav gjennom deltakelse i High Ambition Coalition for Nature and People (for vern av land og hav) og Global Ocean Alliance (for hav spesielt)