Når én million mennesker kan puste litt lettere

Naturvernforbundet bidrar til at 60 lokalsamfunn i Mosambik og Togo tar i bruk effektive kokeovner. Det betyr slutten på matlaging over åpent bål med sviende røyk i øyne og lunger.  Samtidig kuttes behovet for ved og trekull til under det halve.  Dette er et viktig bidrag til å gjøre livet litt lettere i områder som er hardt rammet av klimaendringer.

Mangroveskogen utgjør en beskyttende barriere for bosetninger mot kraftige vinder fra havet. Samtidig er den oppvekstområder for fisk og sjødyr, som gir mat og inntekt.  Stadig blir beltet av mangrove utsatt for hogst til byggemateriale og ved eller nedbygging.  Skogen er vernet, men likevel blir den borte bit for bit.  Bruken av effektive kokeovner reduserer behovet for brensel og gjør det lettere å verne skogen.  Lokalbefolkningen vet at skogen er avgjørende viktig for sitt eget livsgrunnlag. Nå får de støtte til å beskytte det som er igjen og restaurere avskogede områder i Naturvernforbundets prosjekt «Empowering Communities».

Mangroveskogen er grunnlaget for et rikt fiske.

Effektive kokeovner og spart brensel er en god start. Halvparten av familiene som kjøper ved og trekull har redusert kostnader til brensel med mer enn 10 % av husholdningsbudsjettet. Penger spart er penger tjent til andre livsnødvendigheter. For familier som selv sanker ved har halvparten redusert tiden de bruker på å sanke og bære ved med over fem timer per uke. Ovnen bygges av leire lokalt av unge aktivister som får opplæring og tilgang til materialer gjennom prosjektet. Familiene betaler selv for arbeidet og må bidra med materialer.  Fra 2021 til i dag er det bygd ovner for 200.000 familier, som utgjør ca 1 million mennesker. 

Prosjektet har også startet låne- og sparegrupper, som bidrar til finansiell trygghet og en mulighet til å finansiere innkjøp til landbruk og småhandel, uten høye renter til lånehaier.  Ovner og sparegrupper er populære tiltak som gir praktisk hjelp i en strevsom hverdag.

Sammen med våre lokale partnere har Naturvernforbundet valgt ut landsbyer der det også er interesse for å ta vare på naturressursene.  Første steg er å kartlegge de viktigste naturressursene og etablere komiteer som forvalter disse på vegne av lokalsamfunnet.