Internasjonalt arbeid

Globale miljøutfordringer som utslipp av klimagasser og utryddelse av planter, dyr og deres leveområder må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Naturvernforbundet engasjerer seg internasjonalt for å styrke lokale miljøorganisasjoners påvirkningskraft i viktige miljøspørsmål.

Naturvernforbundet har langsiktig samarbeid i fem land og er den norske representanten i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friends of the Earth. Gjennom vårt internasjonale arbeid vil vi styrke den lokale miljøbevegelsen, og selv få hjelp til å vinne gjennom i våre saker.

Vårt arbeid spenner seg fra deltagelse på internasjonale klimaforhandlinger til grønn gjenoppbygging i Ukraina og forvaltning av naturressursene i lokalsamfunn i Mosambik og Togo.