Våre prosjekter

Naturvernforbundet samarbeider med miljøorganisasjoner i Russland, Ukraina, Kirgisistan, Mosambik og Togo. Prosjektene er støttet av Norad, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Klima- og miljødepartementet og EU med flere.

«EmPOWERing communities» i Afrika (2017-2025)


I Togo og Mosambik jobber vi med klimatilpasning og lokal ressursforvaltning. I prosjektets første fase fikk over 500 000 personer bedre tilgang til ren energi i form av solstrøm og rentbrennende ovner. Dette hjelper husholdninger med å spare penger, unngå helseskadelig røyk og redusere nedhugging av skog. Våre lokale partnere jobber med å forbedre klimapolitikken nasjonalt, men har også inngått samarbeid med over 60 lokalsamfunn om praktiske tiltak for klimatilpasning , samt bedret forvaltning av skog og andre felles naturressurser. Mangroveskog er spesielt viktig, både for lokalt biomangfold og globalt klima, og mye innsats har vært lagt inn for å redde den. Prosjektet har også viktige utviklingsmål, som å forbedre tilgang til ren energi og å gi innbyggerne finansiell sikkerhet gjennom låne- og sparegrupper.

Klimagenerasjonen


Med støtte fra NORAD samarbeider vi med Natur og Ungdom for å engasjere og informere norsk ungdom om klimarettferdighet. Skoleforedrag når 10 000 elever hvert år og engasjement skapes gjennom lokale møteplasser for et bredt spekter av organisasjoner, inkludert fagbevegelse og kirke.

Klima i Kirgisistan


Med støtte fra EU har Naturvernforbundet bidratt til å involvere unge i klimaarbeid. Gjennom prosjektet har miljøorganisasjoner og unge i fjellområdene i Kirgisistan fått mulighet til å involvere seg i utviklingen av landets klimapolitikk. I tillegg har seks pilotområder kunnet investere i lokalt klimatilpassing og utvikling av nye klimavennlige inntektsmuligheter.  

Miljøsamarbeid med Russland


Vårt samarbeid med miljøorganisasjoner i Russland har vart i mange år, og lever fortsatt til tross for svært vanskelige arbeidsforhold for våre russiske partnere. Vi samarbeider på tvers av grensen for å styrke miljøvernarbeid i nord, og gjennomfører flere felles prosjekter om tema som vern av viktige naturverdier, redusert miljøbelastning og for å skape grønne arbeidsplasser. Vi har også et prosjekt der vi samarbeider med russiske partnere for sikker nedleggelse av gamle og farlige atomreaktorer, og for at atomkraften skal erstattes med trygge og mer miljøvennlige alternativer.

Skoleprosjektet SPARE


SPARE gir tusenvis av lærere oppdatert kunnskap og nye metoder for miljøundervisning, mens elever gjør praktiske tiltak for å redusere energibruk på skolen og hjemme. Informasjon til samfunnet rundt er også en viktig del av prosjektet. Naturvernforbundet støttet skoleprosjektet SPARE i 15 land i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia frem til 2015. I mange av landene viderefører våre partnere arbeidet uten prosjektstøtte.