Energi og utvikling

Tilgang til ren energi er avgjørende for å bidra til utvikling for verdens fattigste. Som ett av verdens rikeste land har Norge mange muligheter til å sikre at dette skjer. Tilgang til energi for alle kan skje uten store klimagassutslipp og uten å ødelegge naturmangfoldet.

Over 2 milliarder mennesker har ikke moderne kokemuligheter, og 760 millioner mangler tilgang til elektrisitet (World Energy Outlook 2023), noe som er avgjørende for å kunne løftes ut av fattigdom.

Klimaendringene rammer verdens fattige hardest, derfor må vi sikre energitjenester uten store klimagassutslipp. Mange energikilder har svært negative konsekvenser som også ødelegger for mulighetene til utvikling. Og siden mange fattige lever tett på, eller av, naturen må vi sikre energi uten å ødelegge naturmangfoldet.

Energieffektivisering er globalt sett det raskeste, billigste og mest miljøvennlige tiltaket for å redusere klimagassutslipp, redusere presset på naturmangfoldet og bedre folks levekår. Samtidig har det fått begrenset gjennomslag i nasjonal politikk. I land med lite utviklet energisektor og infrastruktur eller med små ressurser, er effektivisering spesielt viktig for å øke innbyggernes tilgang til vitale energitjenester uten unødig høye kostnader og miljøbelastning.

Desentraliserte energiløsninger vil være viktig for å faktisk nå de fattigste. Utbygging av store kraftverk og tilhørende kraftnett er mange steder en tungvint og kostbar måte å sikre tilgang til ren energi for husholdninger utenfor byene.

I utviklingen av gode lokale energiløsninger er det helt sentralt med folkelig og lokal forankring. Lokalsamfunn og organisasjoner må derfor sikres medvirkning i utvikling av nasjonale- og regionale energiplaner og i utviklingen av konkrete energiprosjekter.

Naturvernforbundet har jobbet med basis tilgang til ren energi for husholdninger i Mosambik og Togo i en årrekke.

Les mer om hva vi oppnår her