Aktivitetstilskudd til trua arter og fremmede arter

Alle Fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til arbeid med trua natur og fremmede arter.

Aktivitetstilskudd deles ut til arrangementer som dreier seg om arter på fremmedartslista eller rødlista. Dette kan for eksempel være arrangerte turer der man snakker om og leter etter arter som er trua, eller dugnader mot fremmede arter. Det gis også støtte til arrangementer med fokus på trua naturtyper og hvordan de påvirkes av fremmede arter, for eksempel kystlynghei eller semi-naturlig eng som trues av gjengroing.  

Eksempler på aktiviteter er

  • salamander-safari, humlevandring, botanisk vandring
  • turer med registrering av arter (feks. i samarbeid med andre organisasjoner)  
  • naturvennlig hage  
  • dugnader mot fremmede arter (feks. granryddedag eller luking av hageplanter på avveie)
  • informasjonstiltak som foredrag/kurs/debatter/underskriftskampanjer etc.

Vi ber om at dere sender en kort rapport (1-2 sider) i etterkant av arrangementet. Rapporten skal ha et avsnitt som beskriver hva dere har gjort og lært, den kan gjerne ha noen bilder og et estimat på antall deltagere. Gjerne fortell om hvilke arter / hva slags natur dere hadde som tema. Legg ved regnskap.

Dersom dere ønsker å gjenta arrangementet til neste år, så si ifra!

Spørsmål kan rettes til Rebecca Biong rb@naturvernforbundet.no.