Aktivitetstilskudd Fiksefest

Naturvernforbundet fylkes- og lokallag kan søke om aktivitetstilskudd for å arrangere Fiksefest for elektronikk og enkle elektriske apparater

Reparasjon av telefonGetty Images/iStockphoto

Total tildelingspott for Fiksefest er 95.000 kroner. Tildelinger vil gis fra 5.000 kroner til 15.000 kroner. Arrangementene må være gjennomført FØR 1. september 2024.

Vi oppfordrer til samarbeid med andre når dere skal arrangere Fiksefest. Dette kan være Restarters eller andre som har kvalifiserte personer som kan bistå. Mange kommuner og frivilligsentre er også interessert i Fiksefester og kan være potensielle samarbeidspartnere. Kan gjerne arrangeres i sammenheng med byttedager, Nabolagsmarked eller tilsvarende aktiviteter.

Eksempler på konkrete utgifter som dekkes for gjennomføring av Fiksefest:

  • Leie av lokaler
  • Utgifter knyttet til leie av nødvendige verktøy
  • Utgifter til kjøp av nødvendig forbruksmateriell
  • Kaffe/servering til frivillige og arrangører
  • Markedsføring av arrangementet
  • Honorar/reisedekning til reparatører

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en kort rapport bestående av to-tre bilder, et avsnitt som oppsummerer arrangementene og et estimat på antall deltagere, gjerne fordelt på barn og voksne, samt reparerte gjenstander. Legg ved regnskap.

Aktivitetstilskudd 2024

Naturvernforbundet i skogensen
Kontaktperson(Required)
Telefon
E-post
Vennligst dobbeltsjekk at det oppgitte kontonummeret er korrekt.
Navn på prosjekt
Søknadsbeløp
Hvor i landet skal aktiviteten gjennomføres
Er det et spesielt tema du søker midler fra?
Dersom du søker om midler fra skogprosjektet må man bruke et annet skjema.
Max. file size: 64 MB.
Last opp budsjettet. Husk å sjekk at søknadsbeløpet blir riktig.
Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å verve nye medlemmer.
Reparasjon av mobiltelefonGetty Images/iStockphoto
Tekniker reparerer mobiltelefon på fiksefest. Her kan man komme få utførte enkle reparasjoner og lære hvordan du selv kan gjøre reparasjoner og vedlikehold.

Tips til gjennomføring av Fiksefest

Sammen med Restarters har vi laget en oversikt over hva du må tenke på når du skal arrangere en fiksefest. Det viktigste er at dere trenger en faglig ansvarlig, som også skal vurdere hvilke reparasjoner som er sikre å utføre. Vi har samlet tipsene på denne siden.