Lokale møteplasser om klimaomstilling

Naturvernforbundet gir støtte til lokale arrangementer med tema knyttet til klima, klimarettferdighet og klimaomstilling lokalt

I år ønsker vi særlig å gi støtte til arrangementer som bruker Klimautvalget 2050 sin utredning som utgangspunkt. Sekretariatet har også mulighet til å bistå i gjennomføringen av arrangementene. Arrangementene kan være store eller små:

– Seminar
– Arbeidsverksted
– Debatt
– Konferanse  

Ønskede aktører: Naturvernforbundet har et godt samarbeid med forskere, fagforeninger, miljøbevegelse og ulike trossamfunn gjennom vår allianse «Broen til framtiden». Dette er også noe vi ønsker å bygge opp lokalt. Derfor vil vi prioritere arrangementer som involverer og inkluderer disse aktørene. 

Kriterier for støtte:

1. Tema må være knyttet til klima, klimarettferdighet og klimaomstilling lokalt
2. Arrangementet bør inkludere flere ulike aktører fra fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn og/eller lokalt næringsliv
3. Arrangementet må ha en komponent som legger til rette for dialog, meningsutveksling eller diskusjon mellom aktører som potensielt kan skape en grobunn for fremtidig nytt eller styrket samarbeid

Rapportering: Når du er ferdig med aktiviteten, vennligst send en kort rapport som inneholder to-tre bilder, et oppsummerende avsnitt, regnskap og estimert antall deltagere. 

Har du spørsmål om kriterier eller vil lufte noen ideer? Kontakt rådgiver Anette på e-post: abs@naturvernforbundet.no