Dialogmøter og arrangementer med oljenæringen

Naturvernforbundet gir støtte til lokale arrangementer knyttet til omstillingen vekk fra oljenæringen til nye og grønne næringer

Getty Images/iStockphoto
  • Hvilke konsekvenser har omstillingen for arbeidsplassene og lokalsamfunnet der du bor? 
  • Hva består de grønne, nye næringene av? 
  • Hvilke muligheter og utfordringer finnes lokalt? 

I samarbeid med en rekke ulike aktører har Naturvernforbundet bestilt en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse som har sett på hvordan oljearbeidere lokalt vil bli påvirket av en omstilling vekk fra olje og gass. Rapporten blir lansert i April. I den forbindelse ønsker vi å gi støtte til å gjennomføre en eller flere arrangement av typen:

– Rapportlansering og panelsamtale lokalt
– Dialogmøter med oljearbeidere lokalt. Dette er spesielt aktuelt på lokale steder hvor mange er sysselsatt innenfor oljenæringen. 

Kriterier for støtte:

– Arrangementet bør inkludere ulike aktører, inkludert representanter fra olje, gassnæringen og fagbevegelsen
– Arrangementer kan ta form som et dialogmøte og/eller rapportlansering og panelsamtale
– Må gjennomføres i samarbeid med sekretariatet

Har du spørsmål? Kontakt rådgiver Helga på epost, hl@naturvernforbundet.no